Henkel AG - Aktieanalyse

Henkel AG & Co KGaa - AktieanalyseHenkel er et tysk largecapselskab, noteret på børsen i Frankfurt. Samtidig indgår selskabet i det tyske eliteindeks DAX. Selskabet har to aktieklasser, en almindelig (HEN)-, samt en præference aktie. Sidstenævnte har trickeren HEN3, og handles medio marts 2017 med en betydeligt præmie i forhold til den almindelige aktie. 121,25 EUR vs. 102,57 EUR. Til gengæld modtager man et marginalt højere udbytte på to cent ved at eje præferenceaktien. Henkel er blandt de 30 største selskaber i Tyskland målt på markedsværdi, og havde for regnskabsåret 2016 en omsætning på 18.714 mEUR og en net profit på 2.093 mEUR.

Selskabet producerer forbrugsvarermærker indenfor tre forskellige segmenter: Toiletsegmentet, vaskemidler og klæbere. Varermærkerne er kendetegnet ved at have en høj brandværdi, og består af kendte mærker som fx. Persil, Purax, Schwarzkopf, Dial mv. Porteføljen af produkter er veldiversificeret. Endvidere er salget fordelt ud over hele verden, hvor Emerging markets udgør hele 43 %.


Investor presentation

Omsætningen er de sidste 10 år vokset fra 12.740 EUR til 18.741 EUR, svarende til en gennemsnitlig årlig vækst på 3,9%. Væksten har primært været organisk, og man må sige at selskabet befinder sig i en branche karakteriseret med en jævn stigende efterspørgelse. 

Egen tilvirkning

Selskabet har haft et meget kraftigt fokus på, at væksten skal være profitabel, hvorfor EBIT-marginen generelt er steget år efter år. Dette har impliceret at indtjeningen pr. aktie (EPS) er vokset hurtigere end omsætningen. EPS er vokset fra 2,12 EUR i 2006 til 4,74 EUR for regnskabsåret 2016. Dette er ækvivalent til en gennemsnitlig årlig vækst på 9 %.


Egen tilvirking
Markedet forventer, at væksten forsætter for Henkel, og at EPS for hhv. 2017, 2018 og 2019 bliver hhv. 5,52 EUR, 6,03 EUR og 6,39 EUR. Henkel virker altså til, at være en virksomhed, som også fremadrettet vil opleve gunstig positiv vækst i sine forretningsben. 

Hvad har selskabet så brugt den stigende indtjening til? Først og fremmest har selskabet investeret kraftig i fremtiden, hvilket er fornuftigt, hvis det forventede afkast er højere end aktionærernes afkast krav. Endvidere er man udover den kraftige prisstigning i aktiekursen, blevet belønnet med stigende udbytter. 


Egen tilvirkning

Udbyttet er igennem de sidste 10 år i snit steget med imponerende 12,79% om året, og udbetaler for regnskabsåret 2016 et udbytte for 1.6 EUR svarende til et direkte afkast på ca. 1,6%. Væksten i udbyttet svarer til en fordoblingstid på omkring 6 år. Når udbyttet vokser hurtigere end indtjeningen, er det vigtigt analysere udviklingen i udbytte payout ratio'et. Selskaber med et højt payout ratio vil have svært ved at hæve udbyttet betydeligt i fremtiden. I understående figur ses det, at payout ratio'et er steget fra ca. 25% til ca. 35%. Dette vurderes dog at være et meget tilfredsstillende niveau, og kan indikerer, at aktionærerne i fremtiden kan forvente, at udbyttet vil vokse hurtigere end indtjeningen. Jeg forventer derfor en +10% vækst årligt i udbyttet på mellemlangsigt.


Egen tilvirkning
Return of Equity har udviklet sig stabilt (med undtagelse af den finansielle krise), på et niveau mellem 15 - 20 %. En gunstig udvikling i ROE vil betyde en bedre forrentning af aktionærenes kapital, og vil alt andet lige, betyde en højere prissætning. For at kunne sammenligne ROE med lignende selskaber, skal det dog være på ugearet basis.

Egen tilvirkning

I den understående graf ses det, at Henkel (HEN) medio Marts handles over sit historiske gennemsnit. En P/E2016 på 21,7 samt en P/E2017 og P/E2018 på hhv. 18,6 og 17,0. En P/E på 21,7 virker som en moderat/høj prissætning for selskab med en vækst i indtjeningen pr. aktie på næsten 10%. En P/E på 20 for den estimerede indtjening for 2017 giver en aktiekurs på 110 EUR. Med andre ord, kan man forvente en stigning på 6,7% samt 1,6% i udbytte. I alt et afkast på 7,7%, hvilket vurderes at være acceptabelt.Optimisten:
En P/E på 25 og en EPS på 5,52 EUR ultimo 2017 indikerer, at aktien bør stige til 138 EUR. Dette er lig med en forventet kursstigning på 34%. Det samlede afkast bliver derfor 34% plus 1,6% i udbytte. I alt 35,6%.

Pessimisten:
En P/E på 16 og en EPS på 5,52 EUR ultimo 2017 indikerer at aktien bør falde til 88,3 EUR svarende til et fald på 15%. Medregner man det direkte afkast, vil det samlede afkast være negativt med 13,4%.

Konklusionen:
Henkel er i mine øjne et fantastisk selskab, hvilket kan har en moderat til høj prissætning. Aktien handles derfor ikke med det ønskede margin of safety, hvorfor jeg vil opbygge min position gradvis, hvis nu kursen skulle falde på kort sigt. På lang sigt forventer jeg, at selskabet vil give mig et afkast på 8-12% om året inkl udbytte.

Disclaimer: Jeg ejer aktier i selskabet

Kommentarer