Coloplast A/S - Aktieanalyse

Coloplast A/S - Aktieanalyse
Coloplast A/S er et dansk medico selskab, som har specialiseret sig inden for produkter, som forbedrer dagligdagen for millioner af mennesker over hele verden. Der er fire forretningssegmenter, som omfatter: Stomi (5.935 mDKK), Kontinens (5.182 TDKK), Urologi (1.497 TDKK) samt hud og sårpleje (2.067 TDKK). 

Selskabet blev grundlagt af Åge og Johanne Louis-Hansen i 1957, og familien er stadig den største enkelte aktionær med mere end 2/3 af stemmerne, igennem A-aktier. Selskabet blev børsnoteret i 1983, og har siden været danmarksmester i forudsigelig vækst, samt skabt betydelig værdier for sine aktionære. Fx. kan det nævnes, at aktien ultimo 1990 kostede kr. 9,60. Aktien er siden mere end 55 doblet, og en aktieinvestering dengang på kr. 10.000 ville have været mere end kr. 550.000 værd i dag. Omsætningen og indtjeningen er vokset år efter år, med undtagelse af 2015, hvor selskabet måtte nedjustere på baggrund af ekstraordinære problemer i forbindelse med stomisegmentet i UK. På baggrund af et skuffende år, formåede selskabet alligevel at vokse 7%, hvilket fortæller noget om kvaliteten ved selskabet - selv i de dårlige år formår de at vokse betydeligt. Selskabets CEO Lars Rasmussen har virkelig formået at frembringe selskabets fulde potentiale, hvorfor han kan tage en stor del af æren for selskabets fantastiske udvikling. Selskabets omsætning er i gennem de sidste 10 år vokset fra mkr. 6.709 til mkr. 14.681 svarende til en gennemsnitlig årlig vækst på 8,15 %.
Hvad der er endnu mere imponerende er, at forretningsområderne kun vokser omkring 4-6%, hvilket betyder, at selskabet år efter år har taget markedsandele fra konkurrenterne. Coloplast har investeret kraftigt i salg og distribution i udviklingslandene, hvor den organiske vækst for 2016 landede på 16%. I sær Kina har haft højt prioritet for selskabet. I USA er markedsandelene betydelig lavere end i Europa, hvorfor jeg vurderer at der er et højt potientiale der. Med udgangspunkt i overstående, samt at den demografiske udvikling i verdens lande er til selskabets fordel, trods pressede sundhedsbudgetter, kan jeg derfor ikke se nogle markedsmæssige årsager til, at selskabets omsætning ikke skulle formå at vokse med de udmeldte 7-9% årligt i den kommende fremtid..

Indtjeningen er vokset markant hurtigere end nettoomsætningen, hvilket skyldes forbedret EBIT-marginer. Indtjeningsmarginalen landede på 33% for regnskabsåret 2016, hvilket har været til stor glæde for aktionærerne. Den kraftige vækst i omsætningen, samt en højere lønsomhed har betydet afkastet på egenkapitalen samt udviklingen i indtjeningen per aktie har haft en signifikant positiv udvikling.
I grafen for ROE, afkastet på egenkapitalen (aktionærernes kapital) skal det nævnes, at selskabet i 2014 og 2015 foretog nogle ekstraordinære store nedskrivninger i forbindelse med retsager i USA. Korrigeres der for disse engangsposter, vil ROE for disse regnskabsår være +50%.Indtjeningen per aktie er i de sidste 10 år vokset årligt med 23%, hvilket må sige at være yderst imponerende. Dette skal ses i sammenhæng med, at selskabet i 2012 lancerede en ny politik omkring selskabets kapitalstruktur. Selskabet var så vel-kapitaliseret, at man besluttede at udlodde alt overskydende kapital til aktionærerne. "Vi skal jo ikke være en bank", udtalte Lars Rasmussen. Selskabet vil kun anvende lånekapital i forbindelse med eventuelle opkøb. Dette har betydet at selskabet har hævet deres udbytte- samt udbetalingsniveau voldsomt.


Her af ses ændringen af kapitalstrukturen tydeligt. Endvidere kan man forvente, at selskabets udbytte vil blive hævet i takt med indtjeningen stiger. Kigger på man selskabets absolutte værdiansættelse kan man se, at aktien handles ca. midt i kurskanalen.Man kan samtidig spørge sig selv, hvad et selskab som Coloplast skal koste, som skaber højt ét-cifret omsætningsvækst,  2-cifret vækst i indtjeningen per aktie, samtidig med at de belønner aktionærerne ved at udbetale omkring 80% af overskuddet. I min optik vil sådan et selskab aldrig blive billigt prissat, så det gælder om at købe selskabet når prisen er fair. En P/E på 27 for regnskabsåret 2017 giver en aktiekurs på kr. 553,5 svarende til et afkast på 7,1%. Dertil kommer der godt 3% i udbytte, hvorfor det samlede afkast bør være 10,1%.

Optimisten tænker, at et selskab som Coloplast fortjener en prissætning på det historiske høje niveau, hvorfor en P/E på 35 ville være fair. Ved en EPS på 20,5 (mit estimat) for 2017, bør aktiekursen stige til kr. 717,5 eller 39% mere end kursen medio Marts (kr 516).

Pessimisten tænker, at selskabet er alt for højt prissat, og en P/E på 17 bør være retvisende. Kursen bør dermed ultimo 2017 falde til kr. 348,5 svarende til et fald på 32,5%.

Hvad tænker du kære læser?

Disclaimer: jeg ejer selv aktier i selskabet. Endvidere skal det siges, at dette er en meget kortfattet analyse, og hverken en købs- eller salgsanbefaling. Jeg anbefaler, at man laver en mere dybdegående analyse inden køb. 

Kommentarer