Ejendomme
Første spørgsmål må være, hvorfor man overhovedet skal investere i ejendomme? Til det spørgsmål vil jeg svare, at jeg synes, at i sær boligudlejningsejendomme har en række karakteristika som gør, at de er eftertragtet investeringsobjekter:

Først og fremmest vil der altid være god efterspørgsel efter boliger i de større danske byer. Det skyldes bl.a. urbaniseringen, som betyder at folk flytter mod byerne. Derfor vil der altid være efterspørgsel efter lejemål. Afkastet i en ejendom består primært af den løbende pengestrøm til investoren, samt værdiændringer. Pengestrømme kan være meget forudsigelig, mens værdiændringer kan varierer i perioder, hvilket betyder at mange ser investeringer i ejendomme som en langtidsinvestering. Ser man over en længere periode, har det direkte afkast, altså pengestrømmen fra lejeindtægterne, været meget stabile, mens værditilvæksten på årsbasis har svinget fra minus 10% til plus 30%. 
Endvidere kan ejendomme ses som inflationsikre, da man kan hæve husleje med inflationen jf. lejelovgivningen. Dette betyder at det direkte afkast kan fastholdes, samtidig med at restgælden bliver udhulet (mindre værd).

Det er selvfølgelig også en række mindre gunstige karakteristika ved ejendomme. Den første er, at ejendomme kan karakteriseres, som et aktiv med lav likviditet.

Dette skaber som ejer eller leje muligheder for, at skabe en passiv indkomst i gennem udlejning. Se bl.a. mit indlæg om udlejning af værelser her.

Ejendomme vs. aktier og obligationerKommentarer