Aktieanalyse - Royal Unibrew A/S

Aktieanalyse - Royal Unibrew A/S

Royal Unibrew A/S er en sammenslutning af forskellige bryggerier. Bryggerisammenslutningen tog sin begyndelse i 1989 da bryggerierne Ceres og Thor fusionerede. Det nye bryggeri kom til at hedde Faxe Jyske A/S, men skiftede navn relativ kort tid efter, til Bryggerigruppen A/S. Selskabet blev børsnoteret på københavns fondsbørs i 1998, for at tiltrække kapital til selskabets planlagte ekspansion. Ekspansionen omfattede både køb af bl.a. Maribo Bryghus A/S samt Albani i Odense. Selskabet skiftede igen navn i 2005 til Royal Unibrew og beskæftiger i dag ca. 2.300 medarbejdere, og er skandinaviens næststørste bryggerikoncern. Selskabet består udover de danske, af to litauiske-, to polske-, og et lettisk bryggeri. Markederne omfatter i dag 65 lande over hele verden, hvor de største markeder udgør Nordeuropa, Italien, samt enkelte lande i Afrika og Caribien.

Efter et par meget turbulente år under finanskrisen, er bryggeriet kommet på ret kurs igen.
Som det ses af understående diagram, er omsætningen vokset fra 3.191 mDKK til 6.340 svarende til en gennemsnitlig årlig vækst på 6,44 %. Heraf skal det tillægges, at selskabet i 2013 købte Finlands næststørste bryggeri Hartwall af Heineken, hvilket gav omsætningen et betydeligt løft. Diagrammet indikerer endvidere, at der ikke er stor organisk vækst i branchen, hvorfor opkøb er en udbredt metode, til at øge omsætningen.


Stigende omsætningen skaber mest værdi for ejerne (aktionærerne), hvis lønsomheden forbliver konstant, eller forbedres. Som det ses af understående diagram, så har selskabet siden finanskrisen haft en positiv udvikling i indtjeningen per aktie, som er steget år efter år. Siden 2005 er indtjeningen pr. aktie i gennemsnit steget med 6,87% hvilket er mere end omsætningen. Selskabet har derfor, med andre ord, formået at opnå en bedre lønsomhed igennem stordriftsfordele og synergieffekter. Endvidere ses det også, at markedet (4-traders.com) forventer, at indtjeningen pr. aktie vil vokse yderligere i hhv. 2017, 2018 og 2019 til hhv. kr. 15,60,  kr. 16,80 og kr. 18,00.  
Den forbedrede lønsomhed afspejles også i return of equity (ejernes afkast), som er steget til et højt niveau. Det ses i begge diagrammer, at indtjeningen og afkastet på egenkapitalen falder kraftigt i 2008. Dette skyldtes flere ting. Den mest betydningsfulde årsag var, at man valgte at ændre strategi på det polske marked, hvorfor med efterfølgende nedskrev aktiviteterne med 455 mio DKK. Dog var dette år også et vende punkt for selskabet, hvor man efter flere år med høj gæld, fik den genforhandlet med bankerne, under forudsætning af en mere robust kapitalstruktur. 
Som en investor, med en præference for udbytte, er det selvfølgelig vigtigt for mig at undersøge, hvor aktionærvenligt selskabet er. Jeg foretrækker selskaber, som udbetaler en stor del af overskuddet til sine ejere, men stadigvæk tilbageholder et nødvendigt beløb til at udvikle forretningen, og får den til at vokse.
Udbyttet blev suspenderet i hhv. 2008, 2009 og 2013. Årsagen i 2008 og 2009 var, at man valgte at få nedbragt selskabet høje gæld, samt sikre sig, at selskabet ville overleve finanskrisen, da den underliggende drifts var fornuftig. I 2013 valgte man at købe Oy Hartwall Ab, Finlands næststørste bryggerikoncern, som beskrevet tidligere. Selvom jeg foretrækker udbytter, så giver det mere mening, at selskabet bruger pengene på værdiskabende opkøb, hvis dette er muligt. Hvor tit et opkøb er værdiskabende er en helt anden diskussion. I understående graf ses det, at andelen af overskuddet som bliver udbetalt er omkring 60 %. Dette er et rigtig fornuftigt niveau for et bryggeriselskab.Ligesom ved alle andre aktieselskaber gælder det om, at købe selskabet når det ikke er for dyrt prissat. Jeg har derfor lavet en kurskanal, som viser prissætningen siden 2007. Som det ses, handles selskabet i den øvre del af kurskanalen, hvor jeg umiddelbart tænker, at det er et resultat af den forbedrede kvalitet i selskab.Ultimo 2016 blev selskabet handlet til en P/E på ca. 19. Ved en P/E på 20 ultimo 2017 og en EPS på 15,6 DKK, vil kursen om et år være 312 DKK. Det giver et afkastspotentiale, inkl. udbytte på 8,25 DKK, på 11,6% hvilket virker fornuftigt. Selskabet har historisk øget indtjeningen pr. aktie med omkring 7%, samt betalt et udbytte på omkring 3% af aktiekursen. Jeg forventer derfor, at få et afkast på omkring 10% om året fremadrettet. Nogle år mere, andre år mindre.

Pessimisten: Alternativt hvis prissætningen skal være P/E = 15, vil prisen falde til 234 DKK, og afkastet inkl udbytte vil være negativt med 15,6%.

Jeg mener, at aktien i dag ikke billig men heller ikke voldsom dyr.  Jeg vil derfor købe langsomt op i den, og allokerer yderligere kapital til opkøb, hvis der skulle komme en gunstig købsmulighed.

Disclaimer: Ejer aktier i selskabet

Kommentarer