torsdag den 13. oktober 2016

Udbytteindkomst update - September 2016

Udbytteindkomst update - September 2016

Endnu en måned er gået og det tid til mit ynglings emne, nemlig den månedlige udbytteindkomst. Oktober måned byder på efterårsferie, fødselsdag mv. Samtidig er der også kun 3 måneder tilbage af året. Det er ikke helt til at forstå, at 2016 snart går på hæld og det snart er tid til at tænke på julegaver.  Samtidig bliver det tid til at gøre status og se om målene for året er opnået. I september måned fik jeg udbytte fra følgende selskaber:

- Aflac Inc. 162 DKK
- Teva Pharma inc: 144,3 DKK
- Unilever NV: 144,6 DKK
- Wal-Mart stores inc: 128,9 DKK
- Wells fargo: 389,5 DKK
- AIG 446,2 DKK
- Hyundai Motor Comp: 1.620,9 DKK

I alt 3036,4 DKK ækvivalent til en stigning på 19% i forhold til udbyttet for sep. 2015. Dette må siges at være et imponerende resultat. 3.036,4 DKK for ikke at lave noget som helst. Selvom det er en imponerende tilvækst, er det desværre under min langsigtede målsætning for året, som lyder på 50%. Ved en vækst på 50% årligt i udbyttet er overliggeren også sat højt. Selv ved en vækst på 30% årligt, vil de 3.000 DKK vokse til 24.471 DKK efter 8 år, hvor jeg fylder 35 år, og til 90.000 DKK efter 13 år, hvor jeg fylder 40 år. Dette er selvfølgelig langt ude i fremtiden, men jeg er som sagt en langsigtet investor. 

Korrigeres der for det ekstraordinære udbytte jeg fik fra mine A.P. Møller Mærsk aktier ser udviklingen i udbyttet sådanledes ud:

figur 1

Af figuren ses det, at det akkumulerede udbytte er stigende år efter år. Understående figur viser 12 måneders rullende udbytte, som viser det gennemsnitlige udbytte pr. måned i 12 måneders intervaller.  Jeg får i snit over 5.000 DKK om måneden, hver måned for ikke at løfte en finger.


figur 2Konklusion og fremad:

Indtil videre har jeg modtaget 54.955 DKK i år. Det bliver derfor yderst svært at nå målsætningen på 70.000 DKK. Det bliver dog stadigvæk spændende at se, hvor jeg ender, da jeg forventer nogle relative store udbytter udbetalt i hhv. november ( Wilh. Wilhelmsen Holding ser. B) og december (Coloplast A/S).  

Novo Nordisk A/S købt


I forbindelse med min analyse af Novo Nordisk A/S, har jeg i september måned købt små portioner i selskabet. Novo Nordisk er i mine øjne et kvalitets selskab med et stort vækst fremtidig potentiale. Selskabet har haft en utrolig historisk udvikling i sin indtjening og vil, efter min overbevisning, fremadrettet have et voksende indtjenings- og udbytte prospekt. Skulle der komme en recession i fremtiden, er Novo Nordisk A/S et selskab som driftsmæssigt ikke direkte bliver betydeligt påvirket. Siden jeg har købt er prisen faldet yderligere, hvilket i mine øjne gør aktien endnu mere attraktiv.
søndag den 2. oktober 2016

Novo Nordisk A/S - Tid til at købe?I gennem tiden har det vist, sig at være en vinderstrategi, hvis man kan identificere veldrevne og konkurrencedygtige virksomheder, og samtidig købe dem til en fornuftig pris. Så simple er opskriften til at klare sig fornuftigt på aktiemarkedet. 
Min metodik er, at jeg anvender en såkaldt to-trins analyse. Første trin går ud på, at finde de bedste selskaber i branchen, altså selskaber som er over gennemsnit i kvalitet. Andet trin går ud på, at finde det tidspunkt prisen er fornuftig. 
Dette kan være lettere sagt end gjort. For at indsnævre feltet endnu mere, skal de fleste af aktier i min portefølje lever op til nogle enkelte krav, som opfylder mine præferencer.

  1. Selskabet skal gerne min. udbetale 1,5 % udbytte af aktiekursen
  2. Selskabet skal tjene rekord mange penge i mere end tre år i træk.
  3. P/E-nøgle tallet skal være fornuftigt.


Denne artikel vil kort analysere, hvorvidt Novo Nordisk A/S er et godt køb oven på den seneste kursudvikling.

Første trin: Dieabetesbranchen må karakteriseres som en lukrativ nichebranche, som har haft, og vil fremadrettet have, en stærkt stigende efterspørgsel efter nye og bedre produkter. Der har i gennem en årrække kun været to væsentlige spillerer, nemlig Novo Nordisk og Sanofi, med deres produkt Lantus, som længe har været verdens bedst sælgende Insulin. Flere spiller er nu på vej ind på markedet, og markedet vil opleve oligopol-lignende tilstande. Understående har jeg lavet en brancheanalyse, hvor det tydeligt fremgår, at Novo Nordisk er, sammen med Johnson & Johnson, over gennemsnit i kvalitet, og moderat prissat. Endvidere har begge et fornuftigt udbytteafkast i forhold til kursen. Medtages aktietilbagekøb er afkastet endnu højere.Af tabellen ses det, at Novo Nordisk A/S igennem de sidste 5 år har haft den næste højeste EPS vækst (Merck & Co's vækst skyldes opkøb), det højeste afkast på egenkapitalen, ROE(aktionærernes andel) , samt det højeste afkast på totale aktiver, ROA, som viser selskabet rentabiliteten justeret for finansieringsstrukturen. Endvidere har det et udbytteafkast som er på gennemsnit med gruppen, og en P/E under gennemsnittet. Alt andet lige virker selskabet umiddelbart en fornuftig langsigtet investering.

Andet trin: Oven på selskabets halvårsregnskab er aktien faldet mere end 20%. Dette er på baggrund af, at fremtiden formentligt stadigvæk er meget lys for selskabet. Velstanden i verden stiger, hvilket betyder en ændret demografi i form af flere ældre, samt en mere usund livsstil. Behovet for insulin og fedmemedicin vil derfor vokse kraftigt. Det kraftige fald skyldes nok primært, at de langsigtede forventninger til toplinjevæksten blev sænket til 10% fra tidligere 15%, og den justerede indtjeningsvækst blev sænket til 5-8%. Endvidere er markedet begyndt at sætte spørgsmålstegn ved om de nye langsigtede mål overhovedet er realistiske. Umiddelbart konkluderer jeg, at disse nye mål er realistiske og stadigvæk er meget imponerende, taget Novo Nordisk nuværende størrelse i betragtning. Dette skal også ses i lyset af selskabets imponerende vækst de seneste år, samt af afkastet på egenkapitalen (aktionærernes andel) er steget kraftigt:Indtjeningen pr. aktie forventes også jf. 4-traders.com at vokse med 11 % årligt fra 2015 til 2018.


Selskabets indtjening pr. aktie, EPS, er steget fra 2 DKK i 2006 til forventet 15,2 DKK i 2016, hvilket er mere end en 7-dobling. På lang sigt må det forventes, at aktiekursen vil følge EPS. Endvidere er selskabet utroligt aktionærvenligt, og har løbende udbetalt en større andel til sine ejere. Dette har betydet stigende udbytte, samt en reduktion af antallet af aktier.
Udbytte pr. aktie

Antallet af aktie

Udbytte i pct. af netto resultatet

Men er aktien så billige i forhold til sig selv? Understående kurskanal viser aktiens historiske prissætning. Aktien er igennem de sidste 10 år blevet handlet på en P/E-værdi mellem 15 og 35. Aktien er derfor pt. hverken højt eller lavt prissat. Når det så er sagt, vurderer jeg, at resultaterne og nøgletallene er signifkant bedre end konkurrenterne, hvilket kunne indikerer, at selskabet bør handles med en præmie ift. sektoren.
Jeg synes sagtens at man kan retfærdiggøre, at et kvalitetsselskab som Novo Nordisk bør handles omkring sit historiske gennemsnit, og dermed have en P/E-værdi på 25, hvilket indikerer at aktien januar 2018 bør, alt andet lige, have en aktiekurs på 475 DKK. Dette giver et forventet stigningspotentiale på 25% pr. år! Novo Nordisk ligner derfor en rigtig god langsigtet investering i efteråret 2016. Novo Nordisk vil altid befinde sig i en dynamisk branche, hvorfor den nuværende modvind er en del af "gamet". 

Hvad synes du? 

Ejer selv aktier i Novo Nordisk A/S og Johnson & Johnson Company