fredag den 31. marts 2017

Aktieanalyse - Royal Unibrew A/S

Aktieanalyse - Royal Unibrew A/S

Royal Unibrew A/S er en sammenslutning af forskellige bryggerier. Bryggerisammenslutningen tog sin begyndelse i 1989 da bryggerierne Ceres og Thor fusionerede. Det nye bryggeri kom til at hedde Faxe Jyske A/S, men skiftede navn relativ kort tid efter, til Bryggerigruppen A/S. Selskabet blev børsnoteret på københavns fondsbørs i 1998, for at tiltrække kapital til selskabets planlagte ekspansion. Ekspansionen omfattede både køb af bl.a. Maribo Bryghus A/S samt Albani i Odense. Selskabet skiftede igen navn i 2005 til Royal Unibrew og beskæftiger i dag ca. 2.300 medarbejdere, og er skandinaviens næststørste bryggerikoncern. Selskabet består udover de danske, af to litauiske-, to polske-, og et lettisk bryggeri. Markederne omfatter i dag 65 lande over hele verden, hvor de største markeder udgør Nordeuropa, Italien, samt enkelte lande i Afrika og Caribien.

Efter et par meget turbulente år under finanskrisen, er bryggeriet kommet på ret kurs igen.
Som det ses af understående diagram, er omsætningen vokset fra 3.191 mDKK til 6.340 svarende til en gennemsnitlig årlig vækst på 6,44 %. Heraf skal det tillægges, at selskabet i 2013 købte Finlands næststørste bryggeri Hartwall af Heineken, hvilket gav omsætningen et betydeligt løft. Diagrammet indikerer endvidere, at der ikke er stor organisk vækst i branchen, hvorfor opkøb er en udbredt metode, til at øge omsætningen.


Stigende omsætningen skaber mest værdi for ejerne (aktionærerne), hvis lønsomheden forbliver konstant, eller forbedres. Som det ses af understående diagram, så har selskabet siden finanskrisen haft en positiv udvikling i indtjeningen per aktie, som er steget år efter år. Siden 2005 er indtjeningen pr. aktie i gennemsnit steget med 6,87% hvilket er mere end omsætningen. Selskabet har derfor, med andre ord, formået at opnå en bedre lønsomhed igennem stordriftsfordele og synergieffekter. Endvidere ses det også, at markedet (4-traders.com) forventer, at indtjeningen pr. aktie vil vokse yderligere i hhv. 2017, 2018 og 2019 til hhv. kr. 15,60,  kr. 16,80 og kr. 18,00.  
Den forbedrede lønsomhed afspejles også i return of equity (ejernes afkast), som er steget til et højt niveau. Det ses i begge diagrammer, at indtjeningen og afkastet på egenkapitalen falder kraftigt i 2008. Dette skyldtes flere ting. Den mest betydningsfulde årsag var, at man valgte at ændre strategi på det polske marked, hvorfor med efterfølgende nedskrev aktiviteterne med 455 mio DKK. Dog var dette år også et vende punkt for selskabet, hvor man efter flere år med høj gæld, fik den genforhandlet med bankerne, under forudsætning af en mere robust kapitalstruktur. 
Som en investor, med en præference for udbytte, er det selvfølgelig vigtigt for mig at undersøge, hvor aktionærvenligt selskabet er. Jeg foretrækker selskaber, som udbetaler en stor del af overskuddet til sine ejere, men stadigvæk tilbageholder et nødvendigt beløb til at udvikle forretningen, og får den til at vokse.
Udbyttet blev suspenderet i hhv. 2008, 2009 og 2013. Årsagen i 2008 og 2009 var, at man valgte at få nedbragt selskabet høje gæld, samt sikre sig, at selskabet ville overleve finanskrisen, da den underliggende drifts var fornuftig. I 2013 valgte man at købe Oy Hartwall Ab, Finlands næststørste bryggerikoncern, som beskrevet tidligere. Selvom jeg foretrækker udbytter, så giver det mere mening, at selskabet bruger pengene på værdiskabende opkøb, hvis dette er muligt. Hvor tit et opkøb er værdiskabende er en helt anden diskussion. I understående graf ses det, at andelen af overskuddet som bliver udbetalt er omkring 60 %. Dette er et rigtig fornuftigt niveau for et bryggeriselskab.Ligesom ved alle andre aktieselskaber gælder det om, at købe selskabet når det ikke er for dyrt prissat. Jeg har derfor lavet en kurskanal, som viser prissætningen siden 2007. Som det ses, handles selskabet i den øvre del af kurskanalen, hvor jeg umiddelbart tænker, at det er et resultat af den forbedrede kvalitet i selskab.Ultimo 2016 blev selskabet handlet til en P/E på ca. 19. Ved en P/E på 20 ultimo 2017 og en EPS på 15,6 DKK, vil kursen om et år være 312 DKK. Det giver et afkastspotentiale, inkl. udbytte på 8,25 DKK, på 11,6% hvilket virker fornuftigt. Selskabet har historisk øget indtjeningen pr. aktie med omkring 7%, samt betalt et udbytte på omkring 3% af aktiekursen. Jeg forventer derfor, at få et afkast på omkring 10% om året fremadrettet. Nogle år mere, andre år mindre.

Pessimisten: Alternativt hvis prissætningen skal være P/E = 15, vil prisen falde til 234 DKK, og afkastet inkl udbytte vil være negativt med 15,6%.

Jeg mener, at aktien i dag ikke billig men heller ikke voldsom dyr.  Jeg vil derfor købe langsomt op i den, og allokerer yderligere kapital til opkøb, hvis der skulle komme en gunstig købsmulighed.

Disclaimer: Ejer aktier i selskabet

torsdag den 23. marts 2017

Coloplast A/S - Aktieanalyse

Coloplast A/S - Aktieanalyse
Coloplast A/S er et dansk medico selskab, som har specialiseret sig inden for produkter, som forbedrer dagligdagen for millioner af mennesker over hele verden. Der er fire forretningssegmenter, som omfatter: Stomi (5.935 mDKK), Kontinens (5.182 TDKK), Urologi (1.497 TDKK) samt hud og sårpleje (2.067 TDKK). 

Selskabet blev grundlagt af Åge og Johanne Louis-Hansen i 1957, og familien er stadig den største enkelte aktionær med mere end 2/3 af stemmerne, igennem A-aktier. Selskabet blev børsnoteret i 1983, og har siden været danmarksmester i forudsigelig vækst, samt skabt betydelig værdier for sine aktionære. Fx. kan det nævnes, at aktien ultimo 1990 kostede kr. 9,60. Aktien er siden mere end 55 doblet, og en aktieinvestering dengang på kr. 10.000 ville have været mere end kr. 550.000 værd i dag. Omsætningen og indtjeningen er vokset år efter år, med undtagelse af 2015, hvor selskabet måtte nedjustere på baggrund af ekstraordinære problemer i forbindelse med stomisegmentet i UK. På baggrund af et skuffende år, formåede selskabet alligevel at vokse 7%, hvilket fortæller noget om kvaliteten ved selskabet - selv i de dårlige år formår de at vokse betydeligt. Selskabets CEO Lars Rasmussen har virkelig formået at frembringe selskabets fulde potentiale, hvorfor han kan tage en stor del af æren for selskabets fantastiske udvikling. Selskabets omsætning er i gennem de sidste 10 år vokset fra mkr. 6.709 til mkr. 14.681 svarende til en gennemsnitlig årlig vækst på 8,15 %.
Hvad der er endnu mere imponerende er, at forretningsområderne kun vokser omkring 4-6%, hvilket betyder, at selskabet år efter år har taget markedsandele fra konkurrenterne. Coloplast har investeret kraftigt i salg og distribution i udviklingslandene, hvor den organiske vækst for 2016 landede på 16%. I sær Kina har haft højt prioritet for selskabet. I USA er markedsandelene betydelig lavere end i Europa, hvorfor jeg vurderer at der er et højt potientiale der. Med udgangspunkt i overstående, samt at den demografiske udvikling i verdens lande er til selskabets fordel, trods pressede sundhedsbudgetter, kan jeg derfor ikke se nogle markedsmæssige årsager til, at selskabets omsætning ikke skulle formå at vokse med de udmeldte 7-9% årligt i den kommende fremtid..

Indtjeningen er vokset markant hurtigere end nettoomsætningen, hvilket skyldes forbedret EBIT-marginer. Indtjeningsmarginalen landede på 33% for regnskabsåret 2016, hvilket har været til stor glæde for aktionærerne. Den kraftige vækst i omsætningen, samt en højere lønsomhed har betydet afkastet på egenkapitalen samt udviklingen i indtjeningen per aktie har haft en signifikant positiv udvikling.
I grafen for ROE, afkastet på egenkapitalen (aktionærernes kapital) skal det nævnes, at selskabet i 2014 og 2015 foretog nogle ekstraordinære store nedskrivninger i forbindelse med retsager i USA. Korrigeres der for disse engangsposter, vil ROE for disse regnskabsår være +50%.Indtjeningen per aktie er i de sidste 10 år vokset årligt med 23%, hvilket må sige at være yderst imponerende. Dette skal ses i sammenhæng med, at selskabet i 2012 lancerede en ny politik omkring selskabets kapitalstruktur. Selskabet var så vel-kapitaliseret, at man besluttede at udlodde alt overskydende kapital til aktionærerne. "Vi skal jo ikke være en bank", udtalte Lars Rasmussen. Selskabet vil kun anvende lånekapital i forbindelse med eventuelle opkøb. Dette har betydet at selskabet har hævet deres udbytte- samt udbetalingsniveau voldsomt.


Her af ses ændringen af kapitalstrukturen tydeligt. Endvidere kan man forvente, at selskabets udbytte vil blive hævet i takt med indtjeningen stiger. Kigger på man selskabets absolutte værdiansættelse kan man se, at aktien handles ca. midt i kurskanalen.Man kan samtidig spørge sig selv, hvad et selskab som Coloplast skal koste, som skaber højt ét-cifret omsætningsvækst,  2-cifret vækst i indtjeningen per aktie, samtidig med at de belønner aktionærerne ved at udbetale omkring 80% af overskuddet. I min optik vil sådan et selskab aldrig blive billigt prissat, så det gælder om at købe selskabet når prisen er fair. En P/E på 27 for regnskabsåret 2017 giver en aktiekurs på kr. 553,5 svarende til et afkast på 7,1%. Dertil kommer der godt 3% i udbytte, hvorfor det samlede afkast bør være 10,1%.

Optimisten tænker, at et selskab som Coloplast fortjener en prissætning på det historiske høje niveau, hvorfor en P/E på 35 ville være fair. Ved en EPS på 20,5 (mit estimat) for 2017, bør aktiekursen stige til kr. 717,5 eller 39% mere end kursen medio Marts (kr 516).

Pessimisten tænker, at selskabet er alt for højt prissat, og en P/E på 17 bør være retvisende. Kursen bør dermed ultimo 2017 falde til kr. 348,5 svarende til et fald på 32,5%.

Hvad tænker du kære læser?

Disclaimer: jeg ejer selv aktier i selskabet. Endvidere skal det siges, at dette er en meget kortfattet analyse, og hverken en købs- eller salgsanbefaling. Jeg anbefaler, at man laver en mere dybdegående analyse inden køb. 

mandag den 20. marts 2017

Udlejning af værelse


Passiv indkomst - Udlejning af værelse
I de store danske byer er efterspørgslen efter boliger så høj, og udbuddet så lavt, at prisen for at leje en lejlighed eller et værelse, generelt har været stigende de sidste mange år. For mange studerende/unge mennesker kan deres disponible indkomst ikke dække udgifter for en hel lejlighed, hvorfor mange typisk lejer et værelse, eller deler en lejlighed. 
Denne artikel vil omhandle udlejning af værelser, samt hvilke fordele der er ved det. Ved at udleje et værelse vil jeg selv, ud over at få tag over hovedet, modtage en månedlig dividende, som enten kan hjælpe mig med at nedbringe mit lån i boligen, eller bruges til at investere i aktiemarkedet. Grunden til, at jeg tænker dette er relevant, skyldes at der er nogle meget gunstige skatteforhold op til et hvis niveau. Det skal selvfølgelig fremhæves, at det altid er vigtigt at have styr på skatten. Endvidere skal det understreges, at jeg ikke er skatteekspert, hvorfor det altid kan betale sig at rådgive sig hos en revisor. 
Hvad med skatten?
Man skal i princippet altid betale skat af de penge man tjener på udlejning. Lige meget om det er et værelse eller en hel bolig. Hvis man som ejer, udlejer et værelse, er lejen skattepligtig som kapitalindkomst. Hvis man er leje/andelshaver mv. er det personlig indkomst. Det beløb man skal betale skat af, er ens bruttoleje fratrukket driftsudgifter. 
Man kan dog få et fradrag i bruttolejeindtægten i forbindelse med ens driftsudgifter. Fradraget kan opgøres på to forskellige måder. Den ene kaldes den skematiske metode med et fast bundfradrag, og den anden kaldes for den regnskabsmæssige metode, som dog ikke vil blive præsenteret her. Den skematiske metode varierer alt efter om man er ejer eller lejer. 
Den skematiske metode ved ejerboligen:
Metoden er simple, og man betaler kun skat af den indtægt, som overstiger en bestemt grænse. Bundfradraget estimeres som 1 1/3 % af ejendomsværdien pr. 1. okt i det givne indkomstår, dog altid min. 24.000 kr. 
Hypotetisk eks:
Ejendomsværdi 2 mio. DKK (Bundfradrag = 1 1/3% af 2 mio DKK = 26.660 DKK)
Årlig lejeindtægt inkl. forbrug 39.000 DKK
Bundfradrag: - 26.660 DKK
Skattepligtig indkomst: 12.340 TDKK
De første 2.221 DKK skal man altså ikke betale skat af! Ved en samlet skattesats på ca. 50%, skal man altså tjene 4.442 DKK for at få det samme udbetalt! Dette er interessant. Hvis vi siger man i gennemsnit får 200 kr/timen, svarer dette til 22,2 timer på kontoret. Ved at udleje et værelse, kan jeg i princippet arbejde 22,2 timer mindre på en måned og stadigvæk få det samme udbetalt - Det kan kaldes frihed. Dette er bl.a. derfor jeg selv udlejer et værelse, så længe jeg og fru. B. orker det. På den måde, får vi et ekstra udbytte til vores husleje hver eneste måned, og vores tilbagebetaling på vores lån i boligen går endnu hurtigere. Endvidere ser vi det som ekstra frihedsgrader til, at gøre som vi vil, rejse, arbejde mindre samt generelt nyde livet.
Den skematiske metode ved lejeboligen/andelsboligen:
Er man lejer er bundfradraget lidt anderledes estimeret. Det beregnes som 2/3 af den samlede husleje inkl. driftsudgifter fratrukket evt. boligstøtte. 
Eks: 
Årlig husleje inkl. forbrug: 50.000 DKK
Bundfradrag: -33.333 DKK
Skattepligtig indkomst: 17.666 DKK
At finde udlejer til ens værelse eller lejlighed er relativt nemt, hvis man er bosat i de større danske byer. Alternativt kan airbnb hjælpe en. Ved udlejning af hele ens hjem i en kortere periode (fx. mens man er på ferie) har man mulighed for at tjene mange penge på kort tid. Enkelte steder i københavn er prisen for en lejlighed helt oppe på +1000 DKK pr. overnatning. Dog skal det også understreges, at der kan være en masse faldgrupper rent juridske i forbindelse med udlejning, som man skal sætte sig godt ind i. 

søndag den 19. marts 2017

Henkel AG - Aktieanalyse

Henkel AG & Co KGaa - AktieanalyseHenkel er et tysk largecapselskab, noteret på børsen i Frankfurt. Samtidig indgår selskabet i det tyske eliteindeks DAX. Selskabet har to aktieklasser, en almindelig (HEN)-, samt en præference aktie. Sidstenævnte har trickeren HEN3, og handles medio marts 2017 med en betydeligt præmie i forhold til den almindelige aktie. 121,25 EUR vs. 102,57 EUR. Til gengæld modtager man et marginalt højere udbytte på to cent ved at eje præferenceaktien. Henkel er blandt de 30 største selskaber i Tyskland målt på markedsværdi, og havde for regnskabsåret 2016 en omsætning på 18.714 mEUR og en net profit på 2.093 mEUR.

Selskabet producerer forbrugsvarermærker indenfor tre forskellige segmenter: Toiletsegmentet, vaskemidler og klæbere. Varermærkerne er kendetegnet ved at have en høj brandværdi, og består af kendte mærker som fx. Persil, Purax, Schwarzkopf, Dial mv. Porteføljen af produkter er veldiversificeret. Endvidere er salget fordelt ud over hele verden, hvor Emerging markets udgør hele 43 %.


Investor presentation

Omsætningen er de sidste 10 år vokset fra 12.740 EUR til 18.741 EUR, svarende til en gennemsnitlig årlig vækst på 3,9%. Væksten har primært været organisk, og man må sige at selskabet befinder sig i en branche karakteriseret med en jævn stigende efterspørgelse. 

Egen tilvirkning

Selskabet har haft et meget kraftigt fokus på, at væksten skal være profitabel, hvorfor EBIT-marginen generelt er steget år efter år. Dette har impliceret at indtjeningen pr. aktie (EPS) er vokset hurtigere end omsætningen. EPS er vokset fra 2,12 EUR i 2006 til 4,74 EUR for regnskabsåret 2016. Dette er ækvivalent til en gennemsnitlig årlig vækst på 9 %.


Egen tilvirking
Markedet forventer, at væksten forsætter for Henkel, og at EPS for hhv. 2017, 2018 og 2019 bliver hhv. 5,52 EUR, 6,03 EUR og 6,39 EUR. Henkel virker altså til, at være en virksomhed, som også fremadrettet vil opleve gunstig positiv vækst i sine forretningsben. 

Hvad har selskabet så brugt den stigende indtjening til? Først og fremmest har selskabet investeret kraftig i fremtiden, hvilket er fornuftigt, hvis det forventede afkast er højere end aktionærernes afkast krav. Endvidere er man udover den kraftige prisstigning i aktiekursen, blevet belønnet med stigende udbytter. 


Egen tilvirkning

Udbyttet er igennem de sidste 10 år i snit steget med imponerende 12,79% om året, og udbetaler for regnskabsåret 2016 et udbytte for 1.6 EUR svarende til et direkte afkast på ca. 1,6%. Væksten i udbyttet svarer til en fordoblingstid på omkring 6 år. Når udbyttet vokser hurtigere end indtjeningen, er det vigtigt analysere udviklingen i udbytte payout ratio'et. Selskaber med et højt payout ratio vil have svært ved at hæve udbyttet betydeligt i fremtiden. I understående figur ses det, at payout ratio'et er steget fra ca. 25% til ca. 35%. Dette vurderes dog at være et meget tilfredsstillende niveau, og kan indikerer, at aktionærerne i fremtiden kan forvente, at udbyttet vil vokse hurtigere end indtjeningen. Jeg forventer derfor en +10% vækst årligt i udbyttet på mellemlangsigt.


Egen tilvirkning
Return of Equity har udviklet sig stabilt (med undtagelse af den finansielle krise), på et niveau mellem 15 - 20 %. En gunstig udvikling i ROE vil betyde en bedre forrentning af aktionærenes kapital, og vil alt andet lige, betyde en højere prissætning. For at kunne sammenligne ROE med lignende selskaber, skal det dog være på ugearet basis.

Egen tilvirkning

I den understående graf ses det, at Henkel (HEN) medio Marts handles over sit historiske gennemsnit. En P/E2016 på 21,7 samt en P/E2017 og P/E2018 på hhv. 18,6 og 17,0. En P/E på 21,7 virker som en moderat/høj prissætning for selskab med en vækst i indtjeningen pr. aktie på næsten 10%. En P/E på 20 for den estimerede indtjening for 2017 giver en aktiekurs på 110 EUR. Med andre ord, kan man forvente en stigning på 6,7% samt 1,6% i udbytte. I alt et afkast på 7,7%, hvilket vurderes at være acceptabelt.Optimisten:
En P/E på 25 og en EPS på 5,52 EUR ultimo 2017 indikerer, at aktien bør stige til 138 EUR. Dette er lig med en forventet kursstigning på 34%. Det samlede afkast bliver derfor 34% plus 1,6% i udbytte. I alt 35,6%.

Pessimisten:
En P/E på 16 og en EPS på 5,52 EUR ultimo 2017 indikerer at aktien bør falde til 88,3 EUR svarende til et fald på 15%. Medregner man det direkte afkast, vil det samlede afkast være negativt med 13,4%.

Konklusionen:
Henkel er i mine øjne et fantastisk selskab, hvilket kan har en moderat til høj prissætning. Aktien handles derfor ikke med det ønskede margin of safety, hvorfor jeg vil opbygge min position gradvis, hvis nu kursen skulle falde på kort sigt. På lang sigt forventer jeg, at selskabet vil give mig et afkast på 8-12% om året inkl udbytte.

Disclaimer: Jeg ejer aktier i selskabet

torsdag den 16. marts 2017

Investeringsguide vedr. udbytteaktier af høj kvalitet


Investeringsguide vedr. udbytteaktier af høj kvalitet


Dette indlæg vil give en kortvarig introduktion til mine tanker/tommelfingerregler omkring udvælgelsen af udbytteaktier. Mere vigtigt er, at den vil fremlægge logikken bag investering i udbytteaktier af høj kvalitet.

Hvorfor udbytteaktier?

Hvorfor udbytteaktier? Ja, det er et godt spørgsmål. Det har altid været almindelig børsmægler-logik, at udbytte aktier er "sikre", men afkastet er lavere. Dette er dog kun den halve sandhed. Det er korrekt, at udbytte aktier er mindre volatile, dvs. de svinger mindre op og ned i pris, end ikke-udbytte aktier. Hvad der ikke er korrekt er, at udbytteaktier giver et lavere afkast. Udbytteaktier har historisk givet et betydeligt mer-afkast i forhold ikke udbytte betalende aktier. Endvidere skal det noteres, at en stor del af afkastet de sidste 40 år, kommer fra udbyttet. Grunden til at aktierne giver et merafkast skyldes primært tre basale karakteristika ved udbytteaktier:

  1. Er generelt mere aktionærvenlige (ved at betale udbytte)
  2. Er generelt meget profitable/lønsomme virksomheder (fordi de kan betale udbytte)
  3. Besidder en forretningsmodel som fungerer (igen, fordi de kan betale udbytte)
Disse tre grunde, kan gøre udbytteaktier til en god investering! Dette er dog ikke hele historien. Selv inden for dette segment af aktier, er det muligt at rangere selskaberne. Derfor er det vigtigt, at have fokus på at købe de aktier med den højste kvalitet, til en fair/god pris. 

Hvordan skal man udvælge aktier af høj kvalitet?

Udvælgelsesprocessen kan være meget tidskrævende. Hvad der endnu værre er, at vi alle, inklusiv mig selv selvfølgelig, er udsat for kognative biases, som medfører, at vi ikke altid tid tager de mest rationelle/logiske beslutninger. En kognativ bias er et psykologisk mønster, som får et menneskes subjektive billede af omverdenen til at afvige fra virkeligheden. Typiske eksempler på kognetiv bias er:
  • Dunning-Kruger-effekten: At misforstå sin egen kompetence sammenlignet med andre mennsker 
  • Eksponeringseffekten: at blive positiv til det velbekendte
  • Ønsketænkning: At sætte større opmærksomhed ved ønskværdige i stedet for uønskede
  • Konfirmationsbias: At forsøge og tage imod indtryk som bekræfter ens opfattelse af virkeligheden, men afvise dem som strider imod. 
Kognetiv bias er ikke kun noget som er eksisterende ved amatør/hobby-investorer som mig, men også hos professionelle investeringsrådgivere, hedgefunds managers, journalister samt mange flere. Kognetiv bias, samt høje omkostninger ved aktiv forvaltning, er en af årsagerne til, at passiv investeringsstrategier generelt har slået de aktive. 

Mental diciplin er derfor nødvendigt, hvilket kan opnås ved at opbygge et system, til at undgå denne kognative bias. Et system som definerer, hvad og hvornår man skal købe og sælge, og som samtidig eliminere de følelser, der er forbundet med investering. Jeg vil nu beskrive syv regler, som tager udgangspunkt i nogle citater fra de mest succesfulde investorer igennem tiden. Regel 1-5 viser hvilke kvalitetsaktier man skal købe, mens reglerne 6 og 7, fortæller hvornår man skal sælge. 

Regel nr.  1 -  Kvalitets reglen

"The signle greatest edge an investor can have is a long term orientation" - Seth Klarman

Giver det mening? Ja, reglen siger at man primært skal investere i selskaber som historisk har vist, at de haft en stabil positiv udvikling i forhold til vækst i omsætningen og deres lønsomhed. Hvis man har en lang tidshorisont giver det ingen mening at købe selskaber af lav- eller middel kvalitet, når man kan eje et super selskab.

Rent finansielt bør man have en stor del af sin allokering i aktier, som hævet deres indtjening samt udbytte i 25 år i træk, eller mere. 

Bevis: Fx. har selskaberne i gruppen "Dvidend aristocrats" (betalt stigende udbytte i +25 år i træk) klaret sig markant bedre end det generelle S&P500 indeks.

Regel nr.  2 -  The Bargin Rule

"Price is what you pay, value is what you get" - Warren E. Buffett


Giver det mening? Ja, alt kan købes for dyrt. Det er derfor vigtigt at vurdere om prisen er korrekt. Når jeg analyser virksomheder plejer jeg først at lave en mindre sektoranalyse, for at finde de bedste selskaber. Derefter udvælger jeg nogle af de bedste, og ser om de er relative dyre (dvs. dyre i forhold til hinanden), samt dyre i forhold til sig selv (historisk prissætning).

Rent finansielt bør man, som sagt, rangere aktierne i forhold til kvalitet, som direkte afkast. Endvidere bør man ikke køber aktier med for høje P/E-værdier

Bevis: Den højeste kvartil af udbytteaktier har outperformet den laveste kvartil med mere end 1,76% pr. år fra 1928 til 2013.

Regel nr. 3 - The safety Rule

"The secret of sound investment in 3 words: Margin of safety" - Benjamin Graham

Giver det mening? Ja, bestemt! Der skal altid være en sikkerhedsmargin, hvis man nu skulle regne forkert (for det gør man!). Graham introducerede mange til Margin of Safety, som egentlig siger, at prisen skal være betydelig lavere end ens estimerede "sande" værdi. Man skal huske at en aktie som falder 50%, efterfølge skal stige 100% før man er breakeven. Så denne regel er også tæt forbundet med Warren E. Buffetts berømte regel "Dont lose money". Endvidere skal man ikke vælge udbytteaktier som udbetaler alt deres profit som udbytte, så der ikke er noget tilbage at investere i forretningen. Skulle der samtidig komme en nedgang i økonomien, vil de blive nød til at reducere deres udbytte. 

Rent finansielt bør man købe "billige" udbytteaktier, med lavt payout ratio

Bevis: Udbytteaktier med lavt payout ratio har outperformet udbytteaktier med højt payout ratio med mere end 8,2% pr. år fra 1990 til 2006. 

Regel nr. 4 - The Growth rule 

"All you need for a lifetime of succesful investing is a few big winners" - Peter Lynch

Giver det mening? Man skal investere i en branche, som historisk har haft moderat vækst. Hvis de historisk har udvist fornuftige vækstrater, er sandsynligheden for at de vil blive ved med det højere. Jo mere en virksomhedes omsætninger vokser, sammen med afkastet på kapitalen, jo mere værdifuld bliver den. 

Finansielt bør man rangere aktierne efter deres historiske vækstrater, og lønsomhed

Bevis: Udbytteaktier som har hævet deres udbytte løbende, har outperformet udbytteaktier med konstant udbytte med mere end 2,4 pr. år fra 1972 til 2013.

Regel nr. 5 - Ro i sindet

"Psycology is probably the most important factor in the market - and one that is least understood" - David Dreman"

Giver det mening? Ja man bør finde virksomheder, hvis forretningsmodel ikke bliver betydeligt påvirket af en nedgang i økonomien. Disse aktier vil have en relativ stabil prisudvikling. Fx faldt aktier som Wal-Mart Stores og MacDonalds kun marginalt under finanskrisen. 

Finansielt bør man rangere aktier efter deres historiske volatilitet

Bevis: De aktier med lavest volatilitet i S&P-indekset har generelt outperformet S&P500 indekset som helhed. 

Regel nr. 6 - Den stærkeste overlever

"When the facts change, I change my mind. What do you do, sir?" - John Maynard keynes

Giver det mening? Hvis en aktie reducerer sit udbytte fordi indtjeningen svigter, bør man kraftigt vurdere om man skal sælge. Er det en enlig svale, eller er det begyndelse på enden for selskabet?

Finansielt bør sælge når udbyttet bliver reduceret eller droppet. Selvfølgelig kan det skyldes, opkøb mv. hvilket er en helt anden situation

Bevis: Aktier som har reduceret eller droppet sit udbytte har generelt underperformet det generelle aktieindeks.

Regel nr. 7 - Risikospredning / Diversification

"The only investor who should not diversify are those who are right 100% of the time" - John Templeton

Giver det mening? Som beskrevet tidligere vil ALLE tage fejl før eller siden. Endvidere kan der også være periode, hvor aktierne generelt vil klare sig dårligt.

Finansielt bør have forskellige selskaber i forskellige lande. Endvidere bør man også købe andre aktiver, som fx. ejendomme eller obligationer.

Bevis: 90% af fordelene ved at risikospredning af aktier, kommer ved blot at eje 12 - 18 aktier.

Så hvad bliver konklusionen på denne artikel? Ja, det har betydet at jeg igennem tiden har købt aktier i stabil selskaber som AFLAC Inc, Coca-Cola Comp, Wal-Mart Stores, Novo Nordisk A/S, DSV A/S mv. 

Kære læser, hvad er din investeringstrategi?

(PS. få de nyeste opdateringer ved at følge mig på facebook, Udbytteinvestoren)tirsdag den 14. marts 2017

Seneste aktiekøb - 1. kvartal 2017

Seneste aktiekøb - Januar, februar og Marts

Jeg har igennem de seneste måneder haft det "store" checkhæfte fremme, og fået købt en række aktiekøb. Min strategi er, at løbende købe nye aktier, når jeg har likviditet til det. Historien har vist, at man ved løbende investeringer, sammen med renters rente effekten, har kunne genererer et imponerende afkast.

Følgende selskaber er købt i løbet årets første kvartal. 


Som du kan se af overstående tabel, er det veldrevne selskaber, som finske Sampo, Svenske Hennes & Mauritz, danske Novo Nordisk, NNIT, Royal Unibrew, tyske Henkel AG samt amerikanske Hanesbrands.

Jeg vil i de kommende dage skrive omkring mit beslutningsgrundlag i forbindelse med køb af disse selskaber. Endvidere vil jeg skrive et indlæg omkring mine tanker om den nuværende markedsprisfastsættelse.

Endvidere har jeg etableret en facebookside, "Udbytteinvestoren", hvor jeg vil holde jer opdateret med kommende indlæg.
lørdag den 11. marts 2017

Udbytteindkomst - Januar og februar 2017

Udbytteindkomst update - Januar og februar 2017
Vi er allerede godt i gang med det nye år, hvilket også betyder et nyt kapital i min selvskrevne udbyttehistorie. Målsætningen er, at jeg for året 2017 skal modtage kr. +90.000,00 i udbytte fra mine aktier. Det vil være ækvivalent til en gennemsnitlig udbytteudbetaling på kr. 7.500,00 OM MÅNEDEN! Jeg håber virkeligt personligt, at jeg kan få opfyldt denne målsætning, fordi det betyder også, at 2018 bliver året hvor jeg modtager over kr. 100.000,00 i udbytte, og samtidig i gennemsnit vil modtage over kr. 10.000,00 om måneden.
Ved en løn på 200 kr/timen vil det betyde, at jeg i princippet kunne arbejde 50 timer mindre om måneden, eller 500 timer mindre om året!! Sagt med andre ord, vil jeg kunne holde fri 3,4 måneder om året, og stadig blive betalt!! WOW - det kan kaldes frihed.

Om jeg når min målsætning afhænger af flere ting. Først og fremmest de ting, som jeg ikke kan kontrollere. 1) Selskaberne skal hæve deres indtjening, hvorefter de udbetaler større udbytter til ejerne. 2) De relative aktiepriser må ikke blive for høje, da det direkte afkast de giver, dermed vil falde. 3) Jeg vil hilse en korrektion velkommen, blot den ikke bliver så hård, at selskaberne ser det nødvendigt at tilbagebeholde deres udbytte.

Hvordan kan jeg så selv påvirke det? Ja, svaret er simpelt. Jeg skal have så meget kapital som muligt til at arbejde for mig. Endvidere skal jeg prøve at være så selektiv som muligt, så jeg får valgt de bedste og sundeste selskaber, som både vil stige i pris (fordi de tjener mere), samt udbetale det til deres ejere. Det betyder også, at jeg ikke blot skal vælge de selskaber som udbetaler højt udbytte her og nu.

Den nye kapital får jeg ved at maksimere min lønindtægt, samt minimere min udgifter. Jeg vil prøve, at optimere begge ting.

Men nu til udbyttet for hhv. Jan og Feb. Jeg har for de to måneder fået udbytte fra understående selskaber.I alt kr. 1.906  ækvivalent til en stigning på 4,7% i forhold til udbyttet for Jan+Feb. 2016. 

Januar og Februar er altid nogle stille måneder, hvor jeg ikke modtager de store udbytter. At der er en positiv udvikling er godt, men den lever dog ikke helt op til min langsigtede målsætningen. Jeg må derfor investerer endnu kraftigere for at kompensere for disse måneder.

De kommende måneder blive rigtig spændende, da det er her mine store positioner udbetaler udbytte. Dog har Novo Nordisk samt Hennes & Mauritz valgt at dele deres udbyttebetalinger ud, så de fremover udbetaler to gange om året, i stedet for én. Dette vil alt andet lige have en betydelig påvirkning på månedsbasis. Dog Foretrækker jeg denne fordeling, da jeg vil få et mere udlignet flow i udbyttebetalingerne. Endvidere har A.P Møller-Mærsk A/S valgt at halvere deres udbytte.

Kære læser, hvordan har dine måneder været?