søndag den 21. september 2014

MacDonald's Corporation hæver sit udbytte med 5%


“Life is like a snowball. The important thing is finding wet snow and a really long hill. ”


― Warren Buffet


McDonald's Corporation (NYSE:MCD) har den 18 september hævet sin kvartalsvise udbyttebetaling med 5% til 0,85 dollars per aktie. Udbyttet bliver udbetalt d. 15 december med ex-udbytte dato d. 26 november 2014. Det direkte afkast er nu på 3,6% ved nuværende kurs. Alt i alt, må der konkluderes at hævning er i overensstemmelse med det forventede. Selskabet har haft modvind det seneste år, som har medført stagnation i såvel indtjening som aktiekurs. Vi kan som aktionærer ikke forvente en større stigning i disse tider. Denne stigning giver ledelsen ressourcer til at investere, og genskabe væksten. Heldigvis er stigningen større end stigningen i det generelle prisniveau, som betyder at vi trods alt, øger vores købekraft. Dette er hele ideen med udbytte investeringer. At man år efter år øger sin købekraft, og på den måde bliver bedre stillet. Forhåbentligt kommer der end dag, hvor mine aktier udbetaler så mange udbytter, at jeg hvis jeg ville, kunne stoppe med at arbejde. Der er dog lang vej, og stadigvæk meget hårdt arbejde forude. Dog er denne hævning et lille skridt i den rigtige retning. MacDonald's har igennem de sidste år haft en imponerende udvikling i deres udbyttebetalinger. Udbyttet er steget fra 1 dollar i 2006 til hele 3,12 dollar for 2013. En samlet procentvis stigning på hele 312 %!! Jeg er stadig optimist på MacDonald's vegne, selvom de idag møder modvind. Jeg har derfor stadig aktien i porteføljen, og overvejer at købe flere ved lejlighed. På den måde lader jeg min snebold rulle og lader den vokse sig større og større.

lørdag den 20. september 2014

Deere & Company - Aktieanalyse

Deere & Company, som også er kendt som John Deere, er et de største selskaber i verden inden for
produktion af traktorer og andre landbrugsredskaber. Selskabet blev grundlagt i 1837, hvor selskabets grundlægger, John Deere, flyttede til illinois og opfandt den første kommercielt succesfulde stålplov. Selskabet fik sit navn efter selskabets amerikanske grundlægger John Deere, som var amerikansk smed og fabrikant, og som blev født i 1804 i Rutland, staten Vermont. Deere og Co fremstår idag som en international virksomhed. I 2013 var omkring 40% af salget genereret uden fra USA, og virksomheden har betydelige operative fabrikker i 8 forskellige land, bl.a. US, Canada, Frankrig, Tyskland og Mexico. Virksomheden har udført en solid præsentation over den sidste årrække, ved bl.a. både at øge deres salg, profit og aktionærværdi.

Salget er igennem de sidste 10 år steget med omkring 10 % pr. år. Dette må siges at være ganske imponerende, for sådan en etableret virksomhed. Hvad der er endnu mere imponerende, er at virksomheden har øget deres bundlinje/net income med mere end 18% pr. år.  En forklaring på dette, er bl.a. at virksomheden hele tiden prøver, at effektivisere sin forretning. Dette kan også ses afkastet på egenkapitalen som er steget betydeligt over den seneste årrække.
Dette har resulteret i en yderst imponerende udvikling i indtjeningen per aktie, som må siges at være meget relevant for os aktionære. Indtjening per aktie (EPS) repræsentere vores portion af bundlinjen, for hver aktie vi ejer. Deere & Co har igennem de sidste år øget EPS med mere end 21% pr. år. Det må siges at være imponerende. Det eneste år med fald var under finanskrisen. John Deere & Co burde med andre ord, altså være en af de virksomheder som alle investorer burde eje. En virksomhed som har evnerne til kontinuerlig at øge deres indtjening og dermed skabe værdi for sine aktionære.
 Virksomheden har hævet sin dividende årligt, igennem de sidste 11 år. Over de sidste 10 år har de igennemsnit hævet dividende, hvad der svarer til 16,3% pr. år. Den sidste dividende stigning lød på næsten 18%(mid. 2014). Sådanne stigning kan være en faresignal. Det kan være en indikation på for stor en udbetaling i forhold til indtjening eller at alt indtjening bliver udbetalt på kort sigt. Sådan en kortsigtet tankegang vil hæmme investeringerne og være dræbende for virksomheden på længere sigt. Dette er dog ikke tilfældet da virksomheden også fremadrettet har massere ressourcer til at hæve udbyttet yderligere. Det skyldes at direktionen og bestyrelsen kun har valgt at udbetale ca. 20% af overskuddet igennem udbytte. Selvom ved dette lave payout ratio, giver aktien et udbytte på 2,9%.
 Udover at skabe værdi igennem stigende dividender og profit, har Deere & Co, også hæftet sig til at skabe værdi for sine aktionærer igennem aktietilbagekøb. Ved at købe aktier tilbage fordeles overskuddet ud på færre hænder. Vi kan som aktionærer derfor ser frem til at få en større bid af kagen hver især. Igennem de sidste 10 år har Deere & Co købt omkring 23% af selskabets aktier og annulleret dem. Her skal det også nævnet at bestyrelsen i december 2013 løftede sløret for, at de har tænkt sig at købe aktier tilbage for yderligere 8 mia. Dollars fremadrettet. Dette vil betyde yderligere værdiskabelse for nuværende aktionære.Dette må siges at være en god beslutning, da det skaber mest værdi for ejerne, når de har mulighed for at købe aktien tilbage til en billig pris. Dette tidspunkt er rigtig godt, da aktien i øjetblikket handles aktien på en TTM P/E  omkring 9 (2013-tal), forward P/E på 12 for 2014, P/E 2014 på 14. Dette giver en aktie rente på over 10%. Jeg vil mene at Deere & Co. har en attaktiv værdiansættelse, da selskaber med sådan en historik burde handles til en P/E på 13-17 stykker. Den historiske P/E er på omkring de 13, som indikerer at aktien i øjebliket handles med en rabat.  Dette kan især ses i forhold til Caterpillar (NYSE: CAT) som handles med en P/E på 21,5.
 Deere & Co er en cyklisk virksomhed som er stærkt korreleret med landbrugspriserne. Landbruget har de sidste par år, oplevet godt vejr som har implicerer et stærkt udbytte fra høsten. Denne lageropbygning af korn, majs osv. har presset prisen på disse råvarer helt i bund, som har betydet lavere indtjening for landmændene, som igen påvirker salget ved Deere & Co. Dette betyder også at på kort sigt ser fremtidsudsigterne ikke så gunstige ud. Dog vil Deere & Co på lidt længere sigt, nyde godt af den stigende trend i verden, med stigende befolkning, mere velstand osv. Mere velstand betyder en stigning i efterspørgelse efter fødevarer og konstruktionsudstyr.
 Af kurskanalen kan det ses at aktien handles i den lavere del af kanalen. Dette kan indikerer at aktien handles historiske billigt og kan være en god købskandidat Jeg ser den nuværende P/E2013 på 10 som yderst attraktiv, og overvejer at tage chancen og købe endnu  flere aktier til min portefølje. En aktie som Deere & Co købes bedst når fremtiden ser sort ud, da det er eneste tidspunkt den er billigt prissat. Jeg tror på at aktien fremadrettet vil overraske markedet, og at det forventede fald i indtjeningen er alt for pessimistisk.

Ejer selv aktier i DE

torsdag den 4. september 2014

Udbytte status for August


"It requires a great deal of boldness and a great deal of caution to make a great fortune; and when you have got it, it requires ten times as much wit to keep it"
- Nathan Mayer Rothschild

August er slut, sommeren er forbi og det er tid til en månedlig udbytte rapportering.

Motivationen bag min månedlig rapportering, er at skabe inspiration og motivation for andre investorer. Heraf bliver det nemt at se, hvordan disse udbytter bliver ved med at stige måned efter måned. De vil forhåbentlig en dag være nok til at dække alle ens månedlige udgifter. 

I juli måned har jeg i alt modtaget udbytte fra følgende selskaber: 

  • Nordic American Tankers; 250,5 DKK
  • Deere & Company; 175 DKK

Alt i alt, 425,5 DKK svarende til en akkumuleret stigning på 180% i forhold til sidste år. 

Samlet set en rigtig stærk udvikling, som ift. 2013 primært skyldes:
  • Køb af Nordic American Tankers, NAT
  • En stigning på 18 % i udbyttet fra John Deere Company
Der er ikke særlig mange selskaber som udbetaler dividende i august, og 425,5 DKK lyder umiddelbart ikke af meget. Men forsætter virksomhederne med at tjene flere penge og hæve udbyttet år efter, samtidig med jeg investerer yderligere kapital i min portefølje, kan beløbet stiger hurtigt de første år. Forhåbentligt kan jeg engang i fremtiden sige, at jeg til den tid sidder i skyggen, fordi jeg plantede et træ for mange år tilbage.