onsdag den 4. oktober 2017

FIRE is coming

FIRE is coming
Jeg bliver løbende opmærksom på, at jeg ikke er den eneste, som er på en rejse mod FIRE (financially independent and retiring early). Min barndomsven WWE (worldsworstemployee.com) har startet samme processen, og blogger om sin rejse mod FiRE. I den forbindelse har han lavet et interview med mig, hvor vi kommer lidt omkring forskellige ting.

Interview kan læses her:


http://worldsworstemployee.com/2017/10/03/interview-with-the-danish-dividend-investor/

Endvidere er jeg blevet gjort opmærksom vil jeg slå et slag for andre danske personer, som blogger om deres rejse mod FIRE.

Deres hjemmesider er: 

1. https://www.moneymow.com/
2. http://www.frinans.dk/ - 

Nogle der kender flere? - Så kom endelig med dem. Motivationen for denne artiklen er, at få synliggjort alle os, som gerne vil/have muligheden for at komme ud af "the rat race"

/Udbytteinvestoren

søndag den 1. oktober 2017

Investorernes bibel - The intelligent investor

The definitive book on value investering 

Jeg vil i det kommende stykke tid lave nogle blogindlæg omkring de vigtigste kapitaler i The intelligent investor - den bog som nærmest har bibelstatus inden for value-investering.

Bogen er skrevet af Benjam Graham og blev første gang udgivet i 1949. Bogen giver ikke læseren den direkte opskrift til rigdom, men gode følelsesmæssige- og analytiske værktøjer til at blive en mere disciplineret investor.

Benjamin Graham var god til at kombinere sin ekstraordinære intelligens med sund fornuft, samt mange års erfaring. Han udarbejde nogle "core principles", som er lige så anvendelige og brugbare i dag, som de var dengang.

1. A stock is not just a ticker symbol or a electronic blip; it is an ownership interest in an actual business, with an underlying value that does not depend on its share price.

2. The market is a pendulum that forever swings between unsustainable optimism (which makes stocks too expensive) and unjustified pessimism (which makes them too cheap). The intelligent investor is a realist who sells to the optimists and buys from the pessimist. 

3. The future value of every investment is a function of its present price. The higher the price you pay, the lower your return will be.

4. No matter how careful you are, the one risk no investor can ever eliminate is the risk of being wrong. Only by insisting on what Gramham called the margin of safety - Never overpaying, no matter how exciting an investment seems to be - can you minimize your odds of error. 

5. The secret to your financial success is inside yourself. If you become a critical thinker who takes no Wall Street "fact" on faith, and you invest with patient confidence, you can take steady advantage of even the worst bear markets. By developing your discipline and courage, you can refuse to let other people's mood swings govern your financial destiny. In the end how your investments behave is much less important than how you behave.  

For at blive en god investor, skal man forstå og følge alle 5 principper. Efterlever man ikke disse principper vil man ifølge Graham blive kategoriseret som en spekulant. I gennem hele bogen vil man bemærke, at Bejamin Gramham godt kan lide tommelfingerregler og enkle skillelinjer, som deler problemer og antagelser i en sikker- og en usikker zone.

Første kapitel tager udgangspunkt i sådan en skillelinje mellem investering og spekulation.

Chap 1. Investering vs. Spekulation.

"En investeringsoperation er en, der ved grundig analyse lover hovedstolens sikkerhed og et passende afkast. Operationer, der ikke opfylder disse krav er spekulative".

Skillelinjen er taget fra hans og David Dodd's bog "Security Analysis". Med andre ord, betyder citatet at en investering skal ske efter en omhyggelig analyse, som gør at din kapital er sikker, og at du får et passende afkast.  En omhyggelig analyse omfatter selv ikke mine egne små komparative anlyser.

At den investerede kapital skal være sikker betyder, at man skal prøve at undgå at købe aktier med risici for store fald. Endvidere skal der være et tilstrækkeligt forventet afkast,  enten i form af værdiforøgelse eller udbytte, der er rimeligt i forhold til den risiko man påtager sig.

Formålet med kapitlet er, at give læseren en tydelig opdeling af investeringer og spekulation, så man får en tankegang og et disciplineret syn på sine egne investeringer. Endvidere mener Graham ud fra hans erfaring, at en stor del af hans langsigtede succes, kommer fra investering. Ikke fordi Graham fordømmer spekulation, men man skal blot være opmærksom på sin handlinger.

Graham deler også folk i to grupper. De defensive og de aggressive. Forskellen bliver defineret ud fra hvor meget tid og energi man bruger på at analysere sine investeringer. De defensive investorer har begrænset tid, mens de aggressive anvender en del flere ressourcer.

Jeg vil definere mig selv som en defensive investor. Jeg arbejder fuldtids, hvorfor jeg ikke har tiden til at følge mine investeringer på nærmeste hold. Dog holder jeg mig løbende opdateret i forhold til den finansielle udvikling, samt prissætningen af selskaberne. Den defensive investor, bør i følge Graham holde en relativ stor andel af sin porteføljes værdi i korte obligationer, samt ikke forventer mere, end et normal afkast - omkring 7 - 10% p.a. Samtidig kan den aggressive investor forventer et betydelig højere afkast. Man skal dog huske på, at man ikke blive en aggressiv investor af blot at handle meget. Der skal være en fornuftig analyse bag - ellers er man blot en spekulant.

Til sidst beskriver Graham hans store skepsis omkring forskellige metoder til at slå markedet. Han havde en stor skepsis omkring "The Dow Theory", og mente at historien aldrig nøjagtigt gentog sig selv, og selv populære metoder ødelægger sig selv.

Er du enig med Grahams version og principper om investering vs. spekulation? Vil du selv mene du er en investor eller en spekulant? Og hvis du er en investor, hvordan ser du dig selv? Defensive eller aggresiv?

/udbytteinvestoren