mandag den 13. oktober 2014

Kraft Food Group øger dividenden med 5%

Kraft Food Group, Inc (NASDAQ: KRFT) har d. 9 oktober hævet deres dividende fra 0,525 dollars til 0,55 dollars. Dette svare til en stigning på 5%. Det er ikke umiddelbart meget, men indtjeningen har heller ikke fuldt helt med det kommende år. Man kan forvente at et konservativt selskab som Kraft food vil hæve deres dividende i takt med at indtjeningen stiger. Det skal også huskes at 5% er mere end inflationen og dermed øger ens købekraft. Dette er et lille skridt i den rigtige retning på vej mod finansiel uafhængighed. Dividenden bliver udbetalt d. 31. oktober til aktionærer som har aktien d. 17. okt.

Ejer aktier i Kraft Food Group, Inc

søndag den 5. oktober 2014

Novo Nordisk A/S - Aktieanalyse

Novo Nordisk historie går over 80 år tilbage og tager sin begyndelse i 1922, under navnet Nordisk Insulinlaboratorium. Intern splid delte selskabet i to selvstændige insunlinvirksomheder,  Nordisk og Novo Terapeutisk Laboratorium.  Efter en årrække som konkurrenter fusionerede Novo og Nordisk i år 1989 og blev til Novo Nordisk A/S. Novo Nordisk blev dermed til en af verdens største
bioteknologiske virksomheder med en lang årrække af erfaring og et kæmpe knowhow. De to virksomheder Nordisk og Novo, har hver især stået for flere banebrydende opdagelser inden for diabetesbehandlingen. Begge virksomheder lagde vægt på at behandle mennesker og ikke blot sygdommens symptomer. Denne tilgang til den kroniske sygdom er stadig kendetegnende for Novo Nordisks forretning den dag i dag. I år 2000 splittede Novo Nordisk sig op i tre selvstændige selskaber, hvor Novo A/S blev et holdingselskab med datterselskaberne Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S. Novo Nordisk forsatte sin produktion af insuliner og andre lægemidler, mens Novozymes forretningsområde tog sigte mod produktion af enzymer.

Novo Nordisk A/S er i dag markedsleder inden for diabetesbehandling. Derudover har de en førende position inden for andre områder som blødningsbehandlig,væksthormonbehandling og hormonpræperater. Kort sagt, udvikler, fremstiller og markedsfører Novo Nordisk en stor portefølje af farmaceutiske produkter og serviceydelser


Omsætningen kan i dag dekomponeres i forskellige segmenter. Heraf er segmenten for moderne insuliner som udgør klart størstedelen. Sammen med Victoza er dette segment også det hurtigst voksende, mest profitable og der hvor konkurrencen bliver hårdest de kommende år. Derudover har virksomheden lige fået en positiv anbefaling på deres kommende fedmeprodukt. Novo har selv høje forventninger til produktet, som kan komme på markedet allerede i 2015. Fedme og diabetes er tæt forbundet. Derfor vil det kommende fedme produkt passe godt ind i virksomhedens portefølje af produkter, og de vil nu kunne tilbyde deres kunder en behandlingen i pre-diabetes stadiet. Udenstående figur viser udviklingen inden for fedme de sidste 10 år.   
Udover fedme, bliver det også spændende at følge udviklingen i det nyeste insulin produkt Tresiba. Desværre blev produktet ikke godkendt i USA i første omgang, som betyder at yderligere studier for produktets sikkerhed er igang. Der hvor det er blevet lanceret har det vist en stærk performance og det ser ud til helt klart at være et produkt som kan konkurrere med Lantus fra Sanofi.

Den finansielle historie er lige så imponerende. Understående figur viser hvordan omsætningen er vokset fra omkring 30. mia DKK i 2004 til næsten 90 mia. DKK i 2013. Og denne omsætning har genereret endnu flere penge på bundlinjen. Dette kan blandt andet ses i form af udviklingen i indtjening pr. aktie (EPS) samt udviklingen i egenkapital forretningen (ROE). 2014 bliver det første år inden for en årrække, hvor vi ikke ser to-cifret vækstrater i hhv. omsætning og EPS. Markedet forventer dog at Novo Nordisk atter igen får gang i vækst maskinen, og vende tilbage til de to-cifret vækstrater. Dog må det samtidige forventes, at loven om store tal snart spiller ind, og at det bliver svære og svære at opretholde de flotte og imponerende vækstrater fremadrettet. 

Udover den imponerende vækst, flotte resultater, imponerende pipeline af nye spændende produkter, så har virksomheden alligevel formodet at opretholde en ekstrem aktionærvenlig politik. Udover kurs stigningerne (flere hundrede procent siden 2004), så har bestyrelsen og direktionen konsekvent udbetalt omkring halvdelen af overskuddet i form af udbytter og aktietilbagekøb. Dette har impliceret at udbyttet er vokset fra omkring 0,5 DKK til 4,5 DKK i 2013. Omkring 900% på bare 10 år!!
Antallet af udestående aktier falder omkring 2-4% år efter år. 


Dette skyldes to ting. 1) En stigning i voksende indtjening år efter år og 2) En større andel af overskuddet bliver udbetalt. I understående figur ses det hvordan andelen som bliver udbetalt til ejerne gradvis er steget år efter år. Dette giver en indikation om, at der også fremadrettet er plads til yderligere stigning i udbyttet. 50-60% virksomer som et fornuftigt niveau, hvor der samtidig også er ressourcer til F&U.  Det belt store spørgsmål  bliver så, skal man købe Novo Nordisk A/S? og til hvilken pris? Hvad bør en aktie af sådan en kvalitet koste?

Som det ses af understående figur har aktien en imponerende track-record. Fra omkring kurs 14 DKK ultimo 2004 til omkring kurs 280 DKK i efteråret 2014!
Ud fra understående figur ser Novo Nordisk relativ dyr ud. En P/E som er tæt på de 30 bør få de fleste alarm lamper til at blinke. Dog kan det ses at man skal helt tilbage til finanskrisen for at kunne købe aktien til en P/E under 20! Historisk set har gennemsnittet for P/E været omkring de 20-25. Aktien ser derfor lidt peberet ud idag, men man skal huske på at god kvalitet koster. Givet en konstant udviklingen i kursen og at markedets estimater for fremtidig indtjening bliver en realitet vil P/E niveauet hurtigt falde igenJeg synes at aktien bør være i enhver portefølje. Ejer derfor selv aktier i Novo Nordisk A/S

fredag den 3. oktober 2014

Udbytte status for September

I september har jeg modtaget følgende udbytter

- AFLAC Inc: 10,73 Dollars = 60 DKK
- McDonald's Corp: 16,2 Dollars = 90,72 DKK
- Gazprom ADR: 102,3 Dollars = 571,92 DKK
- Teva Pharma Inc: 21,92 Dollars = 126 DKK
- Unilever NV: 25 Dollars = 143,5 DKK
- Wal-Mart Stores Inc: 18,72 Dollars = 104,8 DKK
- Wells Fargo Comp: 53,55 Dollars = 299,8 DKK
- Johnson & Johnson Comp = 133 DKK

Alt i alt 1530 DKK, som svarer til en 55% stigning i forhold til året før. Dermed er jeg godt på vej til at opnå min målsætning om en stigning på 50% i det totale udbytte for 2014 ift. 2013.  Personligt ser jeg frem til de kommende måneder, hvor jeg vil modtage udbytte fra nogle store nye investeringer jeg har foretaget mig i løbet af året. Heraf kan nævnes, China Mobile, Lukoil, Vale SA, Prosafe, Johnson & Johnson osv.


søndag den 21. september 2014

MacDonald's Corporation hæver sit udbytte med 5%


“Life is like a snowball. The important thing is finding wet snow and a really long hill. ”


― Warren Buffet


McDonald's Corporation (NYSE:MCD) har den 18 september hævet sin kvartalsvise udbyttebetaling med 5% til 0,85 dollars per aktie. Udbyttet bliver udbetalt d. 15 december med ex-udbytte dato d. 26 november 2014. Det direkte afkast er nu på 3,6% ved nuværende kurs. Alt i alt, må der konkluderes at hævning er i overensstemmelse med det forventede. Selskabet har haft modvind det seneste år, som har medført stagnation i såvel indtjening som aktiekurs. Vi kan som aktionærer ikke forvente en større stigning i disse tider. Denne stigning giver ledelsen ressourcer til at investere, og genskabe væksten. Heldigvis er stigningen større end stigningen i det generelle prisniveau, som betyder at vi trods alt, øger vores købekraft. Dette er hele ideen med udbytte investeringer. At man år efter år øger sin købekraft, og på den måde bliver bedre stillet. Forhåbentligt kommer der end dag, hvor mine aktier udbetaler så mange udbytter, at jeg hvis jeg ville, kunne stoppe med at arbejde. Der er dog lang vej, og stadigvæk meget hårdt arbejde forude. Dog er denne hævning et lille skridt i den rigtige retning. MacDonald's har igennem de sidste år haft en imponerende udvikling i deres udbyttebetalinger. Udbyttet er steget fra 1 dollar i 2006 til hele 3,12 dollar for 2013. En samlet procentvis stigning på hele 312 %!! Jeg er stadig optimist på MacDonald's vegne, selvom de idag møder modvind. Jeg har derfor stadig aktien i porteføljen, og overvejer at købe flere ved lejlighed. På den måde lader jeg min snebold rulle og lader den vokse sig større og større.

lørdag den 20. september 2014

Deere & Company - Aktieanalyse

Deere & Company, som også er kendt som John Deere, er et de største selskaber i verden inden for
produktion af traktorer og andre landbrugsredskaber. Selskabet blev grundlagt i 1837, hvor selskabets grundlægger, John Deere, flyttede til illinois og opfandt den første kommercielt succesfulde stålplov. Selskabet fik sit navn efter selskabets amerikanske grundlægger John Deere, som var amerikansk smed og fabrikant, og som blev født i 1804 i Rutland, staten Vermont. Deere og Co fremstår idag som en international virksomhed. I 2013 var omkring 40% af salget genereret uden fra USA, og virksomheden har betydelige operative fabrikker i 8 forskellige land, bl.a. US, Canada, Frankrig, Tyskland og Mexico. Virksomheden har udført en solid præsentation over den sidste årrække, ved bl.a. både at øge deres salg, profit og aktionærværdi.

Salget er igennem de sidste 10 år steget med omkring 10 % pr. år. Dette må siges at være ganske imponerende, for sådan en etableret virksomhed. Hvad der er endnu mere imponerende, er at virksomheden har øget deres bundlinje/net income med mere end 18% pr. år.  En forklaring på dette, er bl.a. at virksomheden hele tiden prøver, at effektivisere sin forretning. Dette kan også ses afkastet på egenkapitalen som er steget betydeligt over den seneste årrække.
Dette har resulteret i en yderst imponerende udvikling i indtjeningen per aktie, som må siges at være meget relevant for os aktionære. Indtjening per aktie (EPS) repræsentere vores portion af bundlinjen, for hver aktie vi ejer. Deere & Co har igennem de sidste år øget EPS med mere end 21% pr. år. Det må siges at være imponerende. Det eneste år med fald var under finanskrisen. John Deere & Co burde med andre ord, altså være en af de virksomheder som alle investorer burde eje. En virksomhed som har evnerne til kontinuerlig at øge deres indtjening og dermed skabe værdi for sine aktionære.
 Virksomheden har hævet sin dividende årligt, igennem de sidste 11 år. Over de sidste 10 år har de igennemsnit hævet dividende, hvad der svarer til 16,3% pr. år. Den sidste dividende stigning lød på næsten 18%(mid. 2014). Sådanne stigning kan være en faresignal. Det kan være en indikation på for stor en udbetaling i forhold til indtjening eller at alt indtjening bliver udbetalt på kort sigt. Sådan en kortsigtet tankegang vil hæmme investeringerne og være dræbende for virksomheden på længere sigt. Dette er dog ikke tilfældet da virksomheden også fremadrettet har massere ressourcer til at hæve udbyttet yderligere. Det skyldes at direktionen og bestyrelsen kun har valgt at udbetale ca. 20% af overskuddet igennem udbytte. Selvom ved dette lave payout ratio, giver aktien et udbytte på 2,9%.
 Udover at skabe værdi igennem stigende dividender og profit, har Deere & Co, også hæftet sig til at skabe værdi for sine aktionærer igennem aktietilbagekøb. Ved at købe aktier tilbage fordeles overskuddet ud på færre hænder. Vi kan som aktionærer derfor ser frem til at få en større bid af kagen hver især. Igennem de sidste 10 år har Deere & Co købt omkring 23% af selskabets aktier og annulleret dem. Her skal det også nævnet at bestyrelsen i december 2013 løftede sløret for, at de har tænkt sig at købe aktier tilbage for yderligere 8 mia. Dollars fremadrettet. Dette vil betyde yderligere værdiskabelse for nuværende aktionære.Dette må siges at være en god beslutning, da det skaber mest værdi for ejerne, når de har mulighed for at købe aktien tilbage til en billig pris. Dette tidspunkt er rigtig godt, da aktien i øjetblikket handles aktien på en TTM P/E  omkring 9 (2013-tal), forward P/E på 12 for 2014, P/E 2014 på 14. Dette giver en aktie rente på over 10%. Jeg vil mene at Deere & Co. har en attaktiv værdiansættelse, da selskaber med sådan en historik burde handles til en P/E på 13-17 stykker. Den historiske P/E er på omkring de 13, som indikerer at aktien i øjebliket handles med en rabat.  Dette kan især ses i forhold til Caterpillar (NYSE: CAT) som handles med en P/E på 21,5.
 Deere & Co er en cyklisk virksomhed som er stærkt korreleret med landbrugspriserne. Landbruget har de sidste par år, oplevet godt vejr som har implicerer et stærkt udbytte fra høsten. Denne lageropbygning af korn, majs osv. har presset prisen på disse råvarer helt i bund, som har betydet lavere indtjening for landmændene, som igen påvirker salget ved Deere & Co. Dette betyder også at på kort sigt ser fremtidsudsigterne ikke så gunstige ud. Dog vil Deere & Co på lidt længere sigt, nyde godt af den stigende trend i verden, med stigende befolkning, mere velstand osv. Mere velstand betyder en stigning i efterspørgelse efter fødevarer og konstruktionsudstyr.
 Af kurskanalen kan det ses at aktien handles i den lavere del af kanalen. Dette kan indikerer at aktien handles historiske billigt og kan være en god købskandidat Jeg ser den nuværende P/E2013 på 10 som yderst attraktiv, og overvejer at tage chancen og købe endnu  flere aktier til min portefølje. En aktie som Deere & Co købes bedst når fremtiden ser sort ud, da det er eneste tidspunkt den er billigt prissat. Jeg tror på at aktien fremadrettet vil overraske markedet, og at det forventede fald i indtjeningen er alt for pessimistisk.

Ejer selv aktier i DE

torsdag den 4. september 2014

Udbytte status for August


"It requires a great deal of boldness and a great deal of caution to make a great fortune; and when you have got it, it requires ten times as much wit to keep it"
- Nathan Mayer Rothschild

August er slut, sommeren er forbi og det er tid til en månedlig udbytte rapportering.

Motivationen bag min månedlig rapportering, er at skabe inspiration og motivation for andre investorer. Heraf bliver det nemt at se, hvordan disse udbytter bliver ved med at stige måned efter måned. De vil forhåbentlig en dag være nok til at dække alle ens månedlige udgifter. 

I juli måned har jeg i alt modtaget udbytte fra følgende selskaber: 

  • Nordic American Tankers; 250,5 DKK
  • Deere & Company; 175 DKK

Alt i alt, 425,5 DKK svarende til en akkumuleret stigning på 180% i forhold til sidste år. 

Samlet set en rigtig stærk udvikling, som ift. 2013 primært skyldes:
  • Køb af Nordic American Tankers, NAT
  • En stigning på 18 % i udbyttet fra John Deere Company
Der er ikke særlig mange selskaber som udbetaler dividende i august, og 425,5 DKK lyder umiddelbart ikke af meget. Men forsætter virksomhederne med at tjene flere penge og hæve udbyttet år efter, samtidig med jeg investerer yderligere kapital i min portefølje, kan beløbet stiger hurtigt de første år. Forhåbentligt kan jeg engang i fremtiden sige, at jeg til den tid sidder i skyggen, fordi jeg plantede et træ for mange år tilbage. 
fredag den 8. august 2014

The MacDonald's Corporation

MacDonalds er verdens største restaurationskæde med omkring 35.500 restuarenter i mere end 120 lande. Produktsegmentet er velkendt for de fleste, men består i dag af mere end bare en burger - I dag omfatter det morgenmad, en global livsstil samt lokalt tilpassede menuer. I regnskabsåret for 2013, serverede MacDonalds mad til mere end 70 mio. mennesker daglig. Siden 2004 har MacDonalds øget deres gennemsnitlige omsætning fra 1.6 mio USD. til 2,5 mio. USD i 2013. Dette er en imponerende udvikling som skal ses i sammenhæng med at estimatet for Burger kings egne restauranter forsat ligger under 1,5 mio USD pr. restaurant.

At op i 80 % af kædens restauranter i dag via. franchises gavner rentabiliteten gunstigt. I USA betaler disse restauranter omkring 4 % af deres omsætning( ja omsætning, og ikke overskud ) til The Mac Donalds company og uden for USA helt op til 5%.  At selskabet på den måde modtager royalties baseret på omsætning, og ikke net profit, implicerer at selskabet ikke på samme måde er eksponeret over for en række risici. Bl.a. stigning i råvarer priser osv.

Virksomhedens kæmpe størrelse giver stordriftsfordele, og det globale homogene  koncept medfører at selskabet har en enorm markedsføringskraft. Dette har også haft betydning for bundlinjen, hvor selskabet har en yderst profitabel forretning med en overskudsgrad på over 30 %.

Selskabet primære mål er koncentreret om organisk vækst, og virksomheden vil derfor og har betalt alle de frei pengestrømme tilbage til aktionærerne. Siden ultimo 2008 frem til 2013 har virksomheden udbetalt og tilbageført mere end 26,5 mia. US dollars i form af udbytte og aktietilbagekøb. Dette giver en årlig aktionærudlodning på omkring 6 % af markedsværdien. Dette forventes at forsætte i fremtiden i takt med øgningen i EPS.Selskabet har langsigtede forventninger og mål om at øge indtjeningen på 6-7 procent årligt fremadrettet. Dette skal komme fra en omsætningsvækst på 3-5 %. Dog har de seneste tre været svære fra selskabet. Dette kan tydeligt ses i omsætningens- og EPS'ens udvikling. Dog forventes der, efter et svært og vanskeligt 2014, at selskabet vil få gang i væksten igen for 2015 og 2016 i EPS.

Den ydest aktionærvenlige politik, samt forventet stigning i EPS, vil betyde at der også fremadrettet  er mulighed for yderligere stigninger i dividenden. Dog vil denne stigning nok ske i et mere moderat tempo. Dividende payout forholdet, altså hvor stor en del af overskuddet som bliver udbetalt har ligge stabilt på omkring de 60 %. Dette er relativt højt, men giver yderligere plads til stigninger. 


Den seneste kød skandale i Kina, samt vigende salg, betyder at Mac Donalds historisk set handles i den lavere ende af det historiske P/E interval. 

Optimisten forventer at de nuværende problemer er midlertidige, og at selskabet vil begynde at få vækst i både salg og indtjening igen på historiske niveau. En forventet P/E på 20 samt en forventet indtjening på 6,08 per aktie ultimo 2015, vil betyde en kursen skal stige til kurs 121,6 USD. Dette svarer til en kursstigning på 28% plus ca. 3,2 % udbytte, altså ca. 31 % afkast ultimo 2015. 

Pessimisten tror problemerne er længere varende og ser en P/E på 15 som en fair prissætning. Dette giver ultimo 2015 et kurstarget på 91,2 dollars. Dette svarer til et mindre fald, men inklusiv udbytte ca. er man ca. breakeven.Jeg synes personligt at selskabet virker attraktivt de 93 dollars, og overvejer at købe flere aktier til mit depot i den kommende fremtid. Dette skyldes en attraktiv prissætning samt et højt og attraktiv dividende yield. 

Disclaimer: Ejer Selv aktier i MCDtorsdag den 7. august 2014

Udbytte status for Juli


"Money can work harder than I ever could. It works 24/7 and never calls in sick"

Motivationen bag min månedlig rapportering, er at skabe inspiration og motivation for andre investorer. Heraf bliver det nemt at se, hvordan disse udbytter bliver ved med at stige måned efter måned. De vil forhåbentlig en dag være nok til at dække alle ens månedlige udgifter. Følelsen af at få penge hver måned, for ikke at lave noget, er fantastisk. 2000 DKK lyder umiddelbart ikke af meget, men svarer alligevel til en del timers arbejde. Derudover er skatten signifikant lavere på kapitalindkomst ( 28 % af de første ca. 49.000 DKK ) ift. skatten på arbejdsindkomst.

I juli måned har jeg i alt modtaget udbytte fra følgende selskaber: 

- The Coca-Cola Company (NYSE: KO): $ 48,19 = 265 DKK
- Kraft food Group Inc. (NASDAQ: KRFT): $ 13,13 = 72,2 DKK
- Mondelez International Inc. (NASDAQ: MDLZ ) $ 10,5 = 57,75 DKK
- Tesco PLC ADR (TSCDY): $121,18 = 666,5 DKK
- China Mobile (NYSE: CHL): $41,67 = 229,2 DKK
OAO Lukoil ADR (LUKOY:OTC US): $127,2 = 714,13 DKK

Alt i alt, 2004,81 DKK svarende til en akkumuleret stigning på 130% i forhold til sidste år. 

Samlet set en rigtig stærk udvikling, som ift. 2013 primært skyldes:

  • Køb af flere Coca-Cola aktier samt en årlig stigning i udbyttet på 10%
  • En stigning på 5 % i udbyttet fra Kraft Food
  • En stigning på 7 % i udbyttet fra Mondelez
  • Køb af China Mobile
  • Køb af OAO Lukoil 


lørdag den 2. august 2014

Johnson and Johnson (JNJ ) aktie- og udbytteanalyse
Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) beskæftiger sig med forskning og udvikling, producering, samt salg af forskellige produkter inde for health care-området over alt i verden. Virksomheden har tre hovedsegmenter: Consumer, Pharmaceutical, Medical Devises og Diagnosticering

Virksomheden blev grundlagt af de tre brødre Robert Wood Johnson, James Wood Johnson og Edward Mead Johnson i byen New Brunswick, New Jersey, U.S. Den blev i 20'erne for alvor kendt for deres produktserie Brand-Aids®, som dækker over plastre og forbindingsmateriale. Salget var skuffende de første år, og solgte kun for omkring $3,000. Derefter kom verdens krigen, som for alvor satte gang i salget af Brand-Aids rundt omkring i verden og produktet solgte for $30.000.000 i 1961. Idag har virksomheden en markedsværdi på mere end 282 mia. dollars, samt en årlig omsætning på svimlende 72,3 mia. dollars. 

Johnson & Johnson har udloddet et konsistent udbytte siden 1944 til sin aktionærer og hævet betalingerne for mere end 51 år i træk. Dette implicerer at virksomheden er blåstemplet som en dividende aristocrat, som kunne tildeles særlige virksomheder i S&P 500. Kendetegnet ved disse virksomheder er at de har udbetalt dividende for mere end 25 år i træk. Derudover er der kun 15 virksomheder i USA som har haft ressourcerne til at hæve sin udbyttebetaling i mere end i et halvt århundrede.

Omsætningen er i gennem de sidste ni år vokset med mere end 50%, svarende til en gennemsnit vækst på 4,6% pr. år. Denne vækst er bl.a. kommet organisk, samt opkøb af virksomheder.


Virksomheden har formodet at opretteholde en årlig vækst i Earnings Per Share(EPS) siden 2004 på 6,45 %. Dette er vidne om en robust forretningsmodel.  Johnson & Johnson har igennem de sidste par år foretaget strategiske opkøb, som via synegier, skal sikre den langsigtet vækst.  Bl.a. opkøbet af Synthes, som blev færdiggjort i 2012.


Analytikerne forventer at væksten forsætter for JNJ og at EPS i hhv. 2014, 2015 og 2016 bliver hhv. $5,57, $6,27 og $6,74. Johnson og Johnson virker altså umiddelbart ikke til, at være en virksomhed som er ved at kollapse under sin egen vægt, da væksten opretholdes på et fornuftigt niveau. 
Johnson & Johnson har belønnet sine aktionære både i form af udbytte, aktietilbagekøb og pris appreciering. Udbyttet er igennem de sidste ni år steget med imponerende 10,03% årligt og giver samlet et årlige udbytte på $2,8, som svarer til et yield på 2,8%. Væksten i dividenden giver en fordoblings tid på omkring seks år. 
  


Stigningen i udbytte skyldes både øget indtjening (EPS) samt øget 'dividende payout ratio'. Da udbyttet er vokset hurtigere end EPS kan det ikke forventes at stigningerne i udbyttet fremover kan vokse i samme tempo. Dette ses også i følgende graf. Heraf ses det er andelen af overskuddet som udbetales som udbytte har haft en stigende trend. Dette virker som et fornuftigt niveau, da nye investeringer og F&U-omkostninger ikke er proportional med størrelsen af virksomheden. Dog kan der fremover forventes at udbyttet vil stige i takt med øgningen i EPS

Return on Equity, ROE, har haft en kedelige faldende trend, som skyldes krise år, store opkøb osv. En gunstig udvikling i ROE vil betyde en bedre forretninger af aktionærenes kapital og vil højst sandsynlig føre til at højere prissætning.

Af understående grafer, ses det at JNJ handles omkring det historiske gennemsnit, og måske enda lidt over. En P/E-2014 på 17,8 og P/E-2015 på 16,26 virker som en fornuftigt  pris for en virksomhed med middel- til høj et-cifret vækst i hhv. omsætning og EPS. Aktien har de sidste 9,5 år givet en årligt afkast på 10,5% plus udbytte betaling på omkring 2-3%. 


Optimisten:
En P/E på 20 og en EPS på $6,27 i ultimo 2015 indikerer at kursen bør stige til $125. Dette er lig med en forventet kursstigning på ca. 25% plus udbytte, ift. nuværende kursniveau (100)

pessimisten:
En P/E på 15 og en EPS på $6,27 ultimo 2015 indikerer at kursen bør falde til $94. Altså et fald på 6% ift. nuværende kursniveau. Medtages udbyttet vil man nærmest være breakeven.


Alt i alt virker JNJ til at være en vidunderlig virksomhed som er prissat til en fornuftig pris. Dette virker ikke til at være et røverkøb, omvendt en fornuftigt prissat must-have aktie. Kvalitet koster!

Disclaimer: Ejer selv aktier i JNJ