torsdag den 25. maj 2017

Penge vokser faktisk på træerne!

Penge vokser faktisk på træerne!

Et populært ordsprog siger, at penge ikke vokser på træerne. Meningen med ordsproget er, at penge er noget som man skal arbejde for. Ud fra denne tankegang bør man bruge sine penge sparsomt, da de fleste ikke har uendeligt mange af dem.

Som en relativ ung investor i akkumuleringsfasen, er jeg enig med dette ordsprog.  Når man starter med ingenting, har man ikke kapital som kan generere yderligere kapital. Den eneste måde en person kan tjene penge på er ved, at stille sin arbejdskraft til rådighed, og blive betalt for dens tid og energi. Dette er en lineær proces, hvor ens indkomst er afhængig af ens lønniveau og arbejdstiden. I sådan en situation passer ordsproget "penge vokser ikke på træer" fint, da den eneste vej til rigdom er hårdt arbejde. Jeg er selv det sted i livet, hvor det er nødvendigt for mig, at have et 8-16 job.

Den sparsommelige og minimalistiske livsstil, samt tankegangen, at den eneste vej til rigdom er hårdt arbejde, ændre sig, lige så snart man får opbygget tilstrækkeligt kapital.  Det skyldes, at penge kan bruges til at generere flere penge. Eksempler herpå, vil være ejerskab af udlejningsejendomme, eje virksomheder eller gældsbreve mv. Fx. vil man ved at eje en udlejningsejendom får en betalingsstrøm i form af husleje hver måned. Ved at eje virksomheder fx. som aktionær, vil man have en andel i selskabets egenkapital og overskud. Ved at eje gæld (obligationer),  har man muligheden for at modtage pålydende renter fra låntageren. Denne blog fokuserer på, ejerskab af selskaber, som udbetaler udbytter, samt ejendomme. Jeg ønsker at eje selskaber som år efter år fastholder eller øger deres udbytte.

Penge vokser derfor på træer for personer, som ejer tilstrækkeligt med aktiver, som genererer penge hver eneste måned. Jeg ser mine aktiver, som en slags "pengemaskine" som kontinuertligt printer penge til mig. Hvert eneste år, har jeg formået at hæve min årlige udbytter signifikant, og forventer for 2017 at modtage 80.000 - 90.000 DKK i udbytter, samt nogenlunde den samme beløb i lejeindtægter. Dette beløb stiger år efter år, og jeg forventer på mellemlang sigt, at det vil vokse med omkring 25-30% om året. Dette skal ske i form af stigende udbytter, samt ekstra investeret kapital

I starten virker det som om, jeg har skabt mig en bæk af penge, som stille og roligt strømmer til mig. Som tiden går vil denne bæk udvikle sig til en flod, hvor potentialet er enormt. Når den tid kommer, vil det ikke være nødvendigt for mig, at modtage penge lineært, ved at udbyde min arbejdskaft. Jeg behøver dermed kun at gå på arbejde fra 8-16 fordi jeg har lyst, og ikke fordi jeg skal. Jeg vil til den tid have opbygget en pengemaskine, som øger min indtægter eksponentielt. Vejen dertil er endnu lang, og de første skridt gik ondskabsfuldt langsomt. Mange mennsker bliver for utålmodige, og falder ud af processen.

Motivationen for dette indlæg er, at eje aktier ikke bare er det samme som at eje et stykke papir. At eje aktier, er det samme som at eje andele af selskaber, som skaber overskud år efter år. Dette overskud vil med tiden blive fordelt til ejerne af selskabet eller investeret i projekter i selskabet, som skaber yderligere overskud. Det tog mig noget tid at forstå denne sammenhæng, og hvordan vores kapitalistiske samfund fungerer. Samtidig er det også det, som har fået mig til, at investerer alle mine opsparede penge siden jeg var 20.

søndag den 21. maj 2017

Seneste aktiekøb - april og maj 2017

Seneste aktiekøb - april og maj 2017
Jeg vil i de kommende dage skrive omkring mit beslutningsgrundlag i forbindelse med køb af disse selskaber. Endvidere vil jeg skrive et indlæg omkring mine tanker om den nuværende markedsprisfastsættelse.
Endvidere har jeg etableret en facebookside, "Udbytteinvestoren", hvor jeg vil holde jer opdateret med kommende indlæg.Forårets mange udbytter, har betydet at jeg har modtaget ekstra kapital som jeg har geninvesteret. Da jeg er i min akkumuleringsfase, vil jeg løbende købe aktier, når jeg har likviditeten til det. Historien har vist, at man ved løbende investeringer samme med renters rente effekten har kunne generere et imponerende afkast. 

Den 21 maj 2017 er dagen, hvor det årlige Copenhagen Marathon bliver afholdt. Marathon er både en fysisk, men også mental hård disciplin. Investering er på mange måder, som et marathonløb, og ikke en sprint. Ved at være meget kortsigtet, kan det være meget svært at skabe et robust afkast. Ved i stedet at lave smarte beslutninger, samt være tålmodig vil man på lang sigt opnå et fornuftigt afkast. 

Understående graf viser, at hvis man kigger isoleret på 1-års afkast, kan det varierer fra +60% til -42%. Med andre ord, kan man risikere at tabe næsten 50% af sin formue inden for et år. Derfor skal man altid vurdere, hvornår man skal bruge sine opsparede kroner. Folk som står og skal købe ny bil eller hus, inden for et år, bør ikke have hele sin opsparing i aktier. Har man tænkt sig, at holde sine aktier i 15-20 år, vil man selv i de værste perioder opnå et positivt afkast. 
Jeg har derfor også en meget lang investeringshorisont. Jeg prøver ikke at time markedet, men prøver at lede efter aktier, men en vis kvalitet, som er relativt fornuftigt prissat. Dette kan være svært i dette marked. Understående graf viser mine seneste køb. Heraf fremgår det, at jeg har købt H&M-B aktien, som jeg vurdere er et fornuftigt køb pr. d.d. (Aktieanalyse H&M). Endvidere har jeg taget en mindre position i Pandora, samt suppleret i Danske Bank.

I alt vil  50- Pandora-, 50 Danske bank- og 70 H&M aktier, som vil give mig 1.491 DKK om året i udbytte(betinget af, at udbyttet ikke reduceres).

I alt vil  50- Pandora-, 50 Danske bank- og 70 H&M aktier, som vil give mig 1.491 DKK om året i udbytte(betinget af, at udbyttet ikke reduceres).

/udbytteinvestoren

lørdag den 13. maj 2017

Udbytteindkomst - April 2017

Udbytteindkomst - April 2017"Money can work harder than I ever could. It works 24/7 and never calls in sick"Endnu en måned er gået, og det er endnu engang tid til mit ynglings emne: Udbytteindkomst.

Pga. for meget arbejde, samt en masse sociale arrangementer har jeg ikke været så aktiv på bloggen. Det vil jeg fremover lave om på. Foråret er kommet, hvilket betyder, at det er høj-sæson for udbytter i min portefølje. 

Jeg investerer løbende i selskaber med stærke forretningsmodeller og lyse fremtidsudsigter. Det vil, alt andet lige, betyde en gunstig udvikling i de kommende fremtidige udbytte betalinger og dermed øge min likviditet. Ved at opbygge en stigende passiv indkomst håber jeg, at kunne være finansielt uafhængig når jeg fylder 35 år. Dette betyder ikke nødvendigvis, at jeg ville stoppe med at arbejde men, at jeg vil have muligheden for det. Bloggen her vil beskrive min vej til finansiel uafhængighed, og hvordan man ikke nødvendigvis behøver ikke mio.-løn for at opnå den.

Man vil se, at der er lidt variation i udbetalingsmånederne for de enkelte selskaber. Jeg har ikke periodiseret dem. Jeg har modtaget følgende aktieudbytte:
Derudover fik jeg 6,00 DKK pr. FLSmidth aktie. Da jeg ejer 78 stk. blev det samlede udbytte i alt 468,00 DKK

I alt svarer dette til et udbytte på 7435,00 DKK for måneden! Ved en løn på 200 DKK i timen svarer dette beløb til 37 timers arbejde, ækvivalent til en alm. arbejdsuge. Med andre ord, kunne jeg i princippet arbejde en uge mindre i april og stadigvæk for fuld løn. Det kaldes frihed.

Jeg er godt på vej til finansiel uafhængighed. Dette kan også ses i mit estimeret rullende 12 måneders gennemsnit.

Jeg har i de sidste 12 måneder i gennemsnit modtaget 5.688 DKK om måneden, eller hvad der svarer til 28,5 arbejdstimer (200 kr/t). 

I forhold til April måned 2016 svarer beløbet dog til et fald på i alt 20 %. Dette er tredje måned i træk, hvor jeg opnår et fald i mine månedlige udbytter i forhold til sidste år. Det motiverer mig blot endnu mere til, at arbejde hårdt og få investeret i de rigtige selskaber, så jeg kan nå mit mål for året. Årsagen til dette fald skyldes især, at A.P. Møller - Mærsk, som er en af mine største positioner, valgte at reducere sit udbytte. Endvidere er udbyttet for Samsung Elec. i år blevet udbetalt i april. Havde Mærsk valgt at bevare sit udbytteniveau fra 2016, var udbyttet for måneden steget med ca. 10% år-over-år.

Jeg ser frem til de næste mange måneder, hvor jeg håber at forsætte den postive udvikling. Jeg kan allerede nu se, at maj måned bliver en ny rekord måned, hvor jeg forventer et udbytte på mellem 17.000-19.000 DKK. 

Kære læser, hvordan har din måned været?

/Udbytteinvestoren