fredag den 8. august 2014

The MacDonald's Corporation

MacDonalds er verdens største restaurationskæde med omkring 35.500 restuarenter i mere end 120 lande. Produktsegmentet er velkendt for de fleste, men består i dag af mere end bare en burger - I dag omfatter det morgenmad, en global livsstil samt lokalt tilpassede menuer. I regnskabsåret for 2013, serverede MacDonalds mad til mere end 70 mio. mennesker daglig. Siden 2004 har MacDonalds øget deres gennemsnitlige omsætning fra 1.6 mio USD. til 2,5 mio. USD i 2013. Dette er en imponerende udvikling som skal ses i sammenhæng med at estimatet for Burger kings egne restauranter forsat ligger under 1,5 mio USD pr. restaurant.

At op i 80 % af kædens restauranter i dag via. franchises gavner rentabiliteten gunstigt. I USA betaler disse restauranter omkring 4 % af deres omsætning( ja omsætning, og ikke overskud ) til The Mac Donalds company og uden for USA helt op til 5%.  At selskabet på den måde modtager royalties baseret på omsætning, og ikke net profit, implicerer at selskabet ikke på samme måde er eksponeret over for en række risici. Bl.a. stigning i råvarer priser osv.

Virksomhedens kæmpe størrelse giver stordriftsfordele, og det globale homogene  koncept medfører at selskabet har en enorm markedsføringskraft. Dette har også haft betydning for bundlinjen, hvor selskabet har en yderst profitabel forretning med en overskudsgrad på over 30 %.

Selskabet primære mål er koncentreret om organisk vækst, og virksomheden vil derfor og har betalt alle de frei pengestrømme tilbage til aktionærerne. Siden ultimo 2008 frem til 2013 har virksomheden udbetalt og tilbageført mere end 26,5 mia. US dollars i form af udbytte og aktietilbagekøb. Dette giver en årlig aktionærudlodning på omkring 6 % af markedsværdien. Dette forventes at forsætte i fremtiden i takt med øgningen i EPS.Selskabet har langsigtede forventninger og mål om at øge indtjeningen på 6-7 procent årligt fremadrettet. Dette skal komme fra en omsætningsvækst på 3-5 %. Dog har de seneste tre været svære fra selskabet. Dette kan tydeligt ses i omsætningens- og EPS'ens udvikling. Dog forventes der, efter et svært og vanskeligt 2014, at selskabet vil få gang i væksten igen for 2015 og 2016 i EPS.

Den ydest aktionærvenlige politik, samt forventet stigning i EPS, vil betyde at der også fremadrettet  er mulighed for yderligere stigninger i dividenden. Dog vil denne stigning nok ske i et mere moderat tempo. Dividende payout forholdet, altså hvor stor en del af overskuddet som bliver udbetalt har ligge stabilt på omkring de 60 %. Dette er relativt højt, men giver yderligere plads til stigninger. 


Den seneste kød skandale i Kina, samt vigende salg, betyder at Mac Donalds historisk set handles i den lavere ende af det historiske P/E interval. 

Optimisten forventer at de nuværende problemer er midlertidige, og at selskabet vil begynde at få vækst i både salg og indtjening igen på historiske niveau. En forventet P/E på 20 samt en forventet indtjening på 6,08 per aktie ultimo 2015, vil betyde en kursen skal stige til kurs 121,6 USD. Dette svarer til en kursstigning på 28% plus ca. 3,2 % udbytte, altså ca. 31 % afkast ultimo 2015. 

Pessimisten tror problemerne er længere varende og ser en P/E på 15 som en fair prissætning. Dette giver ultimo 2015 et kurstarget på 91,2 dollars. Dette svarer til et mindre fald, men inklusiv udbytte ca. er man ca. breakeven.Jeg synes personligt at selskabet virker attraktivt de 93 dollars, og overvejer at købe flere aktier til mit depot i den kommende fremtid. Dette skyldes en attraktiv prissætning samt et højt og attraktiv dividende yield. 

Disclaimer: Ejer Selv aktier i MCDtorsdag den 7. august 2014

Udbytte status for Juli


"Money can work harder than I ever could. It works 24/7 and never calls in sick"

Motivationen bag min månedlig rapportering, er at skabe inspiration og motivation for andre investorer. Heraf bliver det nemt at se, hvordan disse udbytter bliver ved med at stige måned efter måned. De vil forhåbentlig en dag være nok til at dække alle ens månedlige udgifter. Følelsen af at få penge hver måned, for ikke at lave noget, er fantastisk. 2000 DKK lyder umiddelbart ikke af meget, men svarer alligevel til en del timers arbejde. Derudover er skatten signifikant lavere på kapitalindkomst ( 28 % af de første ca. 49.000 DKK ) ift. skatten på arbejdsindkomst.

I juli måned har jeg i alt modtaget udbytte fra følgende selskaber: 

- The Coca-Cola Company (NYSE: KO): $ 48,19 = 265 DKK
- Kraft food Group Inc. (NASDAQ: KRFT): $ 13,13 = 72,2 DKK
- Mondelez International Inc. (NASDAQ: MDLZ ) $ 10,5 = 57,75 DKK
- Tesco PLC ADR (TSCDY): $121,18 = 666,5 DKK
- China Mobile (NYSE: CHL): $41,67 = 229,2 DKK
OAO Lukoil ADR (LUKOY:OTC US): $127,2 = 714,13 DKK

Alt i alt, 2004,81 DKK svarende til en akkumuleret stigning på 130% i forhold til sidste år. 

Samlet set en rigtig stærk udvikling, som ift. 2013 primært skyldes:

  • Køb af flere Coca-Cola aktier samt en årlig stigning i udbyttet på 10%
  • En stigning på 5 % i udbyttet fra Kraft Food
  • En stigning på 7 % i udbyttet fra Mondelez
  • Køb af China Mobile
  • Køb af OAO Lukoil 


lørdag den 2. august 2014

Johnson and Johnson (JNJ ) aktie- og udbytteanalyse
Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) beskæftiger sig med forskning og udvikling, producering, samt salg af forskellige produkter inde for health care-området over alt i verden. Virksomheden har tre hovedsegmenter: Consumer, Pharmaceutical, Medical Devises og Diagnosticering

Virksomheden blev grundlagt af de tre brødre Robert Wood Johnson, James Wood Johnson og Edward Mead Johnson i byen New Brunswick, New Jersey, U.S. Den blev i 20'erne for alvor kendt for deres produktserie Brand-Aids®, som dækker over plastre og forbindingsmateriale. Salget var skuffende de første år, og solgte kun for omkring $3,000. Derefter kom verdens krigen, som for alvor satte gang i salget af Brand-Aids rundt omkring i verden og produktet solgte for $30.000.000 i 1961. Idag har virksomheden en markedsværdi på mere end 282 mia. dollars, samt en årlig omsætning på svimlende 72,3 mia. dollars. 

Johnson & Johnson har udloddet et konsistent udbytte siden 1944 til sin aktionærer og hævet betalingerne for mere end 51 år i træk. Dette implicerer at virksomheden er blåstemplet som en dividende aristocrat, som kunne tildeles særlige virksomheder i S&P 500. Kendetegnet ved disse virksomheder er at de har udbetalt dividende for mere end 25 år i træk. Derudover er der kun 15 virksomheder i USA som har haft ressourcerne til at hæve sin udbyttebetaling i mere end i et halvt århundrede.

Omsætningen er i gennem de sidste ni år vokset med mere end 50%, svarende til en gennemsnit vækst på 4,6% pr. år. Denne vækst er bl.a. kommet organisk, samt opkøb af virksomheder.


Virksomheden har formodet at opretteholde en årlig vækst i Earnings Per Share(EPS) siden 2004 på 6,45 %. Dette er vidne om en robust forretningsmodel.  Johnson & Johnson har igennem de sidste par år foretaget strategiske opkøb, som via synegier, skal sikre den langsigtet vækst.  Bl.a. opkøbet af Synthes, som blev færdiggjort i 2012.


Analytikerne forventer at væksten forsætter for JNJ og at EPS i hhv. 2014, 2015 og 2016 bliver hhv. $5,57, $6,27 og $6,74. Johnson og Johnson virker altså umiddelbart ikke til, at være en virksomhed som er ved at kollapse under sin egen vægt, da væksten opretholdes på et fornuftigt niveau. 
Johnson & Johnson har belønnet sine aktionære både i form af udbytte, aktietilbagekøb og pris appreciering. Udbyttet er igennem de sidste ni år steget med imponerende 10,03% årligt og giver samlet et årlige udbytte på $2,8, som svarer til et yield på 2,8%. Væksten i dividenden giver en fordoblings tid på omkring seks år. 
  


Stigningen i udbytte skyldes både øget indtjening (EPS) samt øget 'dividende payout ratio'. Da udbyttet er vokset hurtigere end EPS kan det ikke forventes at stigningerne i udbyttet fremover kan vokse i samme tempo. Dette ses også i følgende graf. Heraf ses det er andelen af overskuddet som udbetales som udbytte har haft en stigende trend. Dette virker som et fornuftigt niveau, da nye investeringer og F&U-omkostninger ikke er proportional med størrelsen af virksomheden. Dog kan der fremover forventes at udbyttet vil stige i takt med øgningen i EPS

Return on Equity, ROE, har haft en kedelige faldende trend, som skyldes krise år, store opkøb osv. En gunstig udvikling i ROE vil betyde en bedre forretninger af aktionærenes kapital og vil højst sandsynlig føre til at højere prissætning.

Af understående grafer, ses det at JNJ handles omkring det historiske gennemsnit, og måske enda lidt over. En P/E-2014 på 17,8 og P/E-2015 på 16,26 virker som en fornuftigt  pris for en virksomhed med middel- til høj et-cifret vækst i hhv. omsætning og EPS. Aktien har de sidste 9,5 år givet en årligt afkast på 10,5% plus udbytte betaling på omkring 2-3%. 


Optimisten:
En P/E på 20 og en EPS på $6,27 i ultimo 2015 indikerer at kursen bør stige til $125. Dette er lig med en forventet kursstigning på ca. 25% plus udbytte, ift. nuværende kursniveau (100)

pessimisten:
En P/E på 15 og en EPS på $6,27 ultimo 2015 indikerer at kursen bør falde til $94. Altså et fald på 6% ift. nuværende kursniveau. Medtages udbyttet vil man nærmest være breakeven.


Alt i alt virker JNJ til at være en vidunderlig virksomhed som er prissat til en fornuftig pris. Dette virker ikke til at være et røverkøb, omvendt en fornuftigt prissat must-have aktie. Kvalitet koster!

Disclaimer: Ejer selv aktier i JNJ