lørdag den 2. august 2014

Johnson and Johnson (JNJ ) aktie- og udbytteanalyse
Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) beskæftiger sig med forskning og udvikling, producering, samt salg af forskellige produkter inde for health care-området over alt i verden. Virksomheden har tre hovedsegmenter: Consumer, Pharmaceutical, Medical Devises og Diagnosticering

Virksomheden blev grundlagt af de tre brødre Robert Wood Johnson, James Wood Johnson og Edward Mead Johnson i byen New Brunswick, New Jersey, U.S. Den blev i 20'erne for alvor kendt for deres produktserie Brand-Aids®, som dækker over plastre og forbindingsmateriale. Salget var skuffende de første år, og solgte kun for omkring $3,000. Derefter kom verdens krigen, som for alvor satte gang i salget af Brand-Aids rundt omkring i verden og produktet solgte for $30.000.000 i 1961. Idag har virksomheden en markedsværdi på mere end 282 mia. dollars, samt en årlig omsætning på svimlende 72,3 mia. dollars. 

Johnson & Johnson har udloddet et konsistent udbytte siden 1944 til sin aktionærer og hævet betalingerne for mere end 51 år i træk. Dette implicerer at virksomheden er blåstemplet som en dividende aristocrat, som kunne tildeles særlige virksomheder i S&P 500. Kendetegnet ved disse virksomheder er at de har udbetalt dividende for mere end 25 år i træk. Derudover er der kun 15 virksomheder i USA som har haft ressourcerne til at hæve sin udbyttebetaling i mere end i et halvt århundrede.

Omsætningen er i gennem de sidste ni år vokset med mere end 50%, svarende til en gennemsnit vækst på 4,6% pr. år. Denne vækst er bl.a. kommet organisk, samt opkøb af virksomheder.


Virksomheden har formodet at opretteholde en årlig vækst i Earnings Per Share(EPS) siden 2004 på 6,45 %. Dette er vidne om en robust forretningsmodel.  Johnson & Johnson har igennem de sidste par år foretaget strategiske opkøb, som via synegier, skal sikre den langsigtet vækst.  Bl.a. opkøbet af Synthes, som blev færdiggjort i 2012.


Analytikerne forventer at væksten forsætter for JNJ og at EPS i hhv. 2014, 2015 og 2016 bliver hhv. $5,57, $6,27 og $6,74. Johnson og Johnson virker altså umiddelbart ikke til, at være en virksomhed som er ved at kollapse under sin egen vægt, da væksten opretholdes på et fornuftigt niveau. 
Johnson & Johnson har belønnet sine aktionære både i form af udbytte, aktietilbagekøb og pris appreciering. Udbyttet er igennem de sidste ni år steget med imponerende 10,03% årligt og giver samlet et årlige udbytte på $2,8, som svarer til et yield på 2,8%. Væksten i dividenden giver en fordoblings tid på omkring seks år. 
  


Stigningen i udbytte skyldes både øget indtjening (EPS) samt øget 'dividende payout ratio'. Da udbyttet er vokset hurtigere end EPS kan det ikke forventes at stigningerne i udbyttet fremover kan vokse i samme tempo. Dette ses også i følgende graf. Heraf ses det er andelen af overskuddet som udbetales som udbytte har haft en stigende trend. Dette virker som et fornuftigt niveau, da nye investeringer og F&U-omkostninger ikke er proportional med størrelsen af virksomheden. Dog kan der fremover forventes at udbyttet vil stige i takt med øgningen i EPS

Return on Equity, ROE, har haft en kedelige faldende trend, som skyldes krise år, store opkøb osv. En gunstig udvikling i ROE vil betyde en bedre forretninger af aktionærenes kapital og vil højst sandsynlig føre til at højere prissætning.

Af understående grafer, ses det at JNJ handles omkring det historiske gennemsnit, og måske enda lidt over. En P/E-2014 på 17,8 og P/E-2015 på 16,26 virker som en fornuftigt  pris for en virksomhed med middel- til høj et-cifret vækst i hhv. omsætning og EPS. Aktien har de sidste 9,5 år givet en årligt afkast på 10,5% plus udbytte betaling på omkring 2-3%. 


Optimisten:
En P/E på 20 og en EPS på $6,27 i ultimo 2015 indikerer at kursen bør stige til $125. Dette er lig med en forventet kursstigning på ca. 25% plus udbytte, ift. nuværende kursniveau (100)

pessimisten:
En P/E på 15 og en EPS på $6,27 ultimo 2015 indikerer at kursen bør falde til $94. Altså et fald på 6% ift. nuværende kursniveau. Medtages udbyttet vil man nærmest være breakeven.


Alt i alt virker JNJ til at være en vidunderlig virksomhed som er prissat til en fornuftig pris. Dette virker ikke til at være et røverkøb, omvendt en fornuftigt prissat must-have aktie. Kvalitet koster!

Disclaimer: Ejer selv aktier i JNJ 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar